Ufrivillig deling av seksuelle bilder og videoer

Et forskningsprosjekt om unges erfaringer med og forståelser av spredning av private seksuelle bilder og videoer.

Illustrasjon av en person som sender et bilde til flere mottakere

Om prosjektet

De siste årene har det skjedd en betydelig økning i tilfeller av såkalt "nakenbildespredning" blant unge i Norge. I tillegg til å utgjøre et lovbrudd som kan medføre alvorlige juridiske konsekvenser for utøverne, kan ufrivillig seksuell billeddeling føre til en rekke negative utfall for de utsatte, inkl. trakassering, utestenging og psykiske helseplager. Praksisen utgjør med andre ord et voksende samfunnsproblem.

For å identifisere effektive og konstruktive strategier for å forebygge og håndtere ufrivillig deling av seksuelle bilder og videoer, er det nødvendig å først forstå de psykososiale mekanismene som ligger til grunn for spredningen og dens ulike konsekvenser. I dette prosjektet undersøker vi mekanismer som kan være av betydning for tre parter som alltid er tilstede i bildespredningshendelser: Utsatte, utøvere og tilskuere.

Mål

Prosjektet består av tre delstudier som gjennom ulike metodologiske tilnærminger forsøker å svare på spørsmål om 

  1. hvordan unge menn og kvinner i Norge opplever og håndterer det å bli utsatt for nakenbildespredning, 
  2. hva som kjennetegner og motiverer dem som utøver nakenbildespredning, og
  3. hvordan unge tilskuere responderer på bildespredningshendelser

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en referansegruppe bestående av ulike aktører som gjennom sitt arbeid har fått inngående kjennskap til tematikken, deriblant Redd Barna, Statens Barnehus og Kripos.

Publisert 23. sep. 2020 08:57 - Sist endret 23. juni 2022 11:07