Ufrivillig deling av seksuelle bilder og videoer blant ungdom og unge voksne

Ufrivillig deling av seksuelle bilder og videoer

Et forskningsprosjekt om unges erfaringer med spredning av private seksuelle bilder og videoer.

Les mer om prosjektet her.

Intervjuer med ungdom som har erfaringer med ufrivillig seksuell bildedeling

I forbindelse med prosjektets første delstudier har vi intervjuet ungdom og unge voksne i alderen 16-26 år om deres erfaringer med det å bli utsatt for, eller utsette andre for, ufrivillig seksuell bildedeling. Datainnsamlingen er avsluttet, men nettsidene som ble brukt i forbindelse med rekruttering av informanter vil fortsette å være tilgjengelig for publikum inntil forskningsprosjektet er ferdigstilt.