English version of this page

Endestad Brain Imaging Group

Endestad Brain Imaging Group (EBIG) forsker på hjernen, det biologiske grunnlaget for atferd og mentale funksjoner.

Endestad Brain Imaging Group. Fra venstre: Tessa Händel, Cecilie Skaftnes, Grethe Løvland, Raquel Dagar Ellingsen, Vidar Kristiansen, Tor Endestad, Marit Lobben, Dag Alnæs, Espen Moen Eilertsen, Svein Are Vatnehol, Maja Foldal og Andrè Nilsen.

Foto: Svein Harald Milde

Om gruppen

EBIG ledes av førsteamanuensis Tor Endestad, og består ellers av postdoktorer, stipendiater og vitenskapelige assistenter. Medlemmene i gruppa kommer fra ulike fagfelt, institutter og fakulteter ved UiO, inkludert blant annet psykologi, medisin, informatikk og lingvistikk.

Gruppen ble etablert i 2014, og forsker på emner innen kognitiv nevrovitenskap, et tverrfaglig felt med fokus på å bidra til økt kunnskap om sinnets natur.

Prosjekter

  • Effekter av traumatiske hendelser på hjerne og kognisjon

  • Identifisering av sykdomsmekanismer hos ungdom med ME

  • Inhibisjonssvikt som følge av frontale lesjoner

  • Identifisering av nevrale nettverk knyttet til oppmerksomhet

  • Det nevrale grunnlaget for språk

Samarbeid

Gruppen samarbeider også med flere eksterne forskergrupper tilknyttet utdanningsinstitusjoner som blant andre University of California (Berkeley), Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Univerzität Leipzig og Univerzität Regensburg.

Ressurser

Forskningen gjøres ved bruk av ulike hjerneavbildningsteknikker som for eksempel MR og EEG (ERP), i tillegg til atferdsmål.

Publisert 11. feb. 2015 10:02 - Sist endret 3. apr. 2018 14:24

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere