Tor Endestad

Førsteamanuensis - Kognitiv- og nevropsykologi
Bilde av Tor Endestad
English version of this page
Telefon +47 22845132
Mobiltelefon +47 90517061
Rom V02-01
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

  • Kognitiv psykologi og kognitiv nevrovitenskap med fokus på hjernavbildningsmetodikk.
  • Pågående forskningsprosjekter omfatter studier av basale mekanismer i visuell informasjonsbehandling, oppmerksomhet og hukommelse, Særlig fokus på kontrollmekanismer relatert til kildeminne, konstreurende mekanismer i persepsjon og minne samt motoriske responser til konflikterende stimuli.
  • Undervisning

Bakgrunn

  • Førsteamanuensis i kognitiv psykologi siden 2003.
  • Utdannet Cand Psychol, Uio, 1990.
  • Arbeidet med menneske maskin samspill ved OECD Halden Reaktorprosjektet 1990-1995 og Sintef 1995-199.
  • Doktor Psychol, Uio, 2002.

Verv

  • Laboratorium ansvarlig for kognitive laboratorier ved Psykologisk Instutt.
  • Leder fMRI laboratoriet ved Center for the Study of Human Cognition.

Samarbeid

Internasjonalt samarbeid anno 2010 med forskergrupper ved Universitetet i Regensburg, Tyskland; University of Berkeley, California, USA.

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap
Publisert 20. sep. 2010 11:36 - Sist endret 9. jan. 2020 11:06