Maja Dyhre Foldal

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Maja Dyhre Foldal
English version of this page
Rom S01-15
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Formålet med mitt PhD-prosjekt er å forske på hvordan hjernen predikerer (forutser) fremtidige hendelser. Jeg bruker hovedsakelig EEG-metoden kombinert med auditive eksperimenter.

Våre ytre sensoriske omgivelser er fulle av temporale regelmessigheter. Beats og rytmer i musikk er eksempler på temporale regelmessigheter de fleste av oss opplever i hverdagen. Jeg bruker rytmer i musikk for å forske på hvordan hjernen predikerer forekomsten av fremtidige hendelser. Jeg er også interessert i hvordan oppmerksomhet kan påvirke eller interagere med mekanismer for temporal prediksjon.

  • Prediktiv timing

  • Prediksjon og oppmerksomhet

  • Kognitiv kontroll

Eksperimenter

Dersom du er interessert i å delta i noen av mine eksperimenter, kan du følge denne linken. Her vil du kunne se om jeg har eksperimenter som pågår, eller kommende eksperimenter.

Bakgrunn

2015 – Master i kognitiv nevrovitenskap, Universitetet i Oslo

2013 – Bachelor i psykologi, Universitetet i Oslo

Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Nevrovitenskap

Publikasjoner

  • Mäki-Marttunen, Veronica; Hagen, Thomas; Aminihajibashi, Samira; Foldal, Maja Dyhre; Stavrinou, Maria; Halvorsen, Jens; Laeng, Bruno & Espeseth, Thomas (2018). Ocular signatures of proactive versus reactive cognitive control in young adults. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience.  ISSN 1530-7026.  s 1- 15 . doi: 10.3758/s13415-018-0621-5

Se alle arbeider i Cristin

  • Stavrinou, Maria; Asko, Olgerta; Hagen, Thomas; Foldal, Maja Dyhre & Espeseth, Thomas (2017). The long term effects of reward on spatial priority maps studied with Electroencephalography and Pupillometry.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2017 12:39 - Sist endret 25. apr. 2017 12:39