Forskerutdanning ved PSI

Her presenteres de ulike forskerutdanningene som tilbys ved Psykologisk institutt, følg lenkene i overskriftene nedenfor for informasjon om de ulike variantene.

PhD

PhD-utdanningen ved Psykologisk institutt inngår i doktorgradsprogrammet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Forskerlinjen

Forskerlinjen skal gi psykologistudenten mulighet til å fordype seg i et forskningsområde. Formålet er å øke rekrutteringen av studenter ved PSI til forskning og muliggjøre en tidligere avlagt PhD-grad. Fremtidige kliniske psykologer kan også tidlig integreres i forskning.

Dobbelkompetanseprosjektet

Prosjekt dobbelkompetanse (DK) er et rekrutteringsprogram for stillinger med mål om å oppnå dobbelkompetanse innen psykologi. Det betyr dokumentert forskningskompetanse (doktorgrad) og spesialistkompetanse (Norsk Psykologforening).