Forskerlinjen ved PSI

 • 1 års stipendfinansiert fulltidsforskning med permisjon fra studium
 • Deretter arbeid på deltid (uten stipend)
 • En vitenskapelig publikasjon
 • Cand.Psychol eller mastergrad med forskerlinje
 • 8 stipender per år
 • Søknadsfrist 29.4.2022: Søknad med motivasjonsbrev sendes via nettskjema.

Formål

Forskerlinjen skal gi psykologistudenten mulighet til å fordype seg i et forskningsområde. Formålet er å øke rekrutteringen av studenter ved PSI til forskning og muliggjøre en tidligere avlagt PhD grad. Fremtidige kliniske psykologer kan også tidligere integreres i forskning.

Praktisk informasjon

Du søker om opptak våren 2022, og de som får innvilget plass får 1 år permisjon fra studiet høsten 2022 og våren 2023. Det innvilges et stipend på 150 000 NOK som kan brukes i denne perioden. I det første året vil kandidaten arbeide tett med sin veileder, men også hele forskerlinje-gruppen. Det vil bli en egen opplæringsdel og du vil få ta fag på PhD-nivå.

Eksamen

Forskerlinjen vurderes som bestått/ikke bestått.

Bestått innebærer at kandidaten har tatt 30 studiepoeng (opplæringsdelen) og levert avsluttende artikkel (90 studiepoeng). Artikkelen vurderes av en intern og ekstern sensor og kandidaten skal forsvare oppgaven muntlig i 30 min. Hvis kandidaten ikke får godkjent artikkelen, så får kandidaten mulighet til å forbedre artikkelen og levere en gang til.

Kontakt

Leder av Forskerlinjen    -  Sverre Urnes Johnsen 

   Søknad og opptak

   Studenten må skrive et eget motivasjonsbrev på maks 2 A4 sider (1,5 linjeavstand og 12 i skriftstørrelse). Følgende bør være inkludert i motivasjonsbrevet:

   1. Beskriv din kompetanse og hvorfor den er relevant for prosjektet
   2. Beskriv hva du ønsker å fokusere på i det aktuelle prosjektet
   3. Presenter punkt 1 og 2 i et vitenskapelig format med referanser i APA-stil

   Det gjennomføres intervju med aktuelle deltakere. I den samlede vurderingen vektlegges følgende:

   • Personlig egnethet
   • Motivasjonsbrevet
   • Forskningskvalifikasjoner (kurs, karakterer, rapporter etc.)
   • Interesse for forskning
   • Gjennomførbarhet

   Det kan gis avslag selv om det er ledige studieplasser. Deltakerne gis betinget opptak det første halvåret av forskerlinjen hvor prosjektbeskrivelsen skal godkjennes. Permanent tilbud om opptak på forskerlinjen gis 1.februar i vårsemesteret basert på endelig prosjektbeskrivelse, noe som regnes som en formalitet. Programkomité for forskerlinjen godkjenner endelig prosjektbeskrivelse og endelig opptak. Ved avslag på endelig prosjektbeskrivelse kan vedtaket klages inn til instituttleder ved PSI.

   Innhold i søknaden:

   • Utfylt søknadsskjema
   • 2 A4 sider om din motivasjon for forskningen og det spesifikke prosjektet
   • CV
   • Dokumentasjon for eventuelle tidligere gjennomførte kurs
   • Ønsket prosjekt (rangerer inntil tre prosjekt som du er interessert i)

   Send inn din søknad via nettskjema innen 29. april 2022.