English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i samfunnsvitenskapelige fag

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det største og bredeste samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøet i Norge
  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen samfunnsvitenskapelige fag og delta i spennende forskningsprosjekter
  • Kvalifiser deg for en videre akademisk karriere eller ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning og utdanning

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


Fakta om ph.d. ved SV

 
  • 3 år fulltid
  • En vitenskapelig avhandling og en opplæringsdel på 30-45 studiepoeng
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • Opptak av 50-60 nye ph.d.-kandidater hvert år

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved SV?

Disputaser

24 aug.
12:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt
30 aug.
12:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.