English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i samfunnsvitenskapelige fag

Fakultetet er forskningsintensivt og er høyt rangert internasjonalt. Samfunnet har behov for kandidater med sterke analytiske evner. Dermed skal vårt ph.d.-program gi en forskerutdanning med fokus på akademisk eksellens. Alumni skal bidra til forskningsfronten i sitt felt, skal tilegne seg et sett ferdigheter som også gir fortrinn utenfor akademia, og skal være seg bevisst sine ansvar som forskere.

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved SV?

Disputaser

i dag des.
10:30, Auditorium 2, Eilert Sundts hus
16 des.
15:15, Auditorium 2, Eilert Sundt's building
19 des.
12:15, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt