English version of this page

Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

 • coen-ann-cathrin-990 Våg å vite-pris til masteroppgave om etnisk mangfold, fotball og ekstremismeforebygging 21. nov. 2019 15:47

  Kan etnisk mangold på fotballbanen brukes som en form for møteplass for å avverge voldelig ekstremisme? Det var spørsmålet Ann-Cathrin Coenen stilte seg. Nå vinner hun Våg å vite-prisen på 10 000 kroner for oppgaven.

 • gravid-.990 Å føde barn kan gjøre hjernen yngre 1. nov. 2019 09:37

  Kvinner som har født ett eller flere barn får trolig en "boost", som forsinker hjernens aldringsprosess senere i livet. Det viser en studie av hjernestrukturen til 12 021 middelaldrende kvinner fra Storbritannia, som flere norske forskere står bak

Arrangementer

 • dsc_0252 INTERNT: Rusmisbrukere som eksperter og premissleverandører i narkotikapolitikken 12. des. 2019 12:00

  Norsk narkotikapolitikk er i radikal endring. Bruk og besittelse av narkotika blir snart avkriminalisert. De såkalte «brukerorganisasjonene», som består av folk med egne erfaringer med skadelig rusbruk, spiller en stadig viktigere rolle i denne prosessen. PROMENTA-partnerne ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi belyser dette, blant annet med basis i teori om såkalte «lay experts» og deres rolle i politikkutviklingen.

 • stanicke- Disputas: Line Indrevoll Stänicke 19. des. 2019 12:15

  Cand. psychol Line Indrevoll Stänicke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

  The punished self, the unknown self, and the harmed self - towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence