Arrangementer

Kommende 5 dager

19 juni
Bildet kan inneholde: Ansikt, Hake, Panne, Kollisjonsarbeider.
Tid og sted: 19. juni 2019 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Cand.psychol Brage Kraft vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The Interplay between Symptoms, Rumination, Attentional Bias and Control Processes in Depression