Events

Upcoming 5 days

12 Dec.
Image may contain: Event, Design, Room.
Time and place: Dec. 12, 2019 12:00 PM1:00 PM, Harriet Holters hus, 2. etasje

Norsk narkotikapolitikk er i radikal endring. Bruk og besittelse av narkotika blir snart avkriminalisert. De såkalte «brukerorganisasjonene», som består av folk med egne erfaringer med skadelig rusbruk, spiller en stadig viktigere rolle i denne prosessen. PROMENTA-partnerne ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi belyser dette, blant annet med basis i teori om såkalte «lay experts» og deres rolle i politikkutviklingen.