Norwegian version of this page

Research news and events

News

  • 970--folkemengde---jahre- Aiming to beat schizophrenia to the finish line Oct. 29, 2019 3:58 PM

    Schizophrenia and bipolar disorder are highly hereditary diseases. But is it possible to predict who will get them? That is one of the aims of Associate Professor Lars Tjelta Westlye, who is now to receive the Anders Jahre Prize for Young Scientists.

  • rort-mor What does it mean to be moved by love? Aug. 13, 2018 3:15 PM

    University of California and University of Oslo researchers define the sensations associated with the emotion of ‘kama muta’.

Events

  • dsc_0252 INTERNT: Rusmisbrukere som eksperter og premissleverandører i narkotikapolitikken Dec. 12, 2019 12:00 PM

    Norsk narkotikapolitikk er i radikal endring. Bruk og besittelse av narkotika blir snart avkriminalisert. De såkalte «brukerorganisasjonene», som består av folk med egne erfaringer med skadelig rusbruk, spiller en stadig viktigere rolle i denne prosessen. PROMENTA-partnerne ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi belyser dette, blant annet med basis i teori om såkalte «lay experts» og deres rolle i politikkutviklingen.