2015

Tidligere

Tid og sted: 23. sep. 2015 09:3015:00, Psykologisk institutt, Harald Schjelderups hus, Forsamlingssalen

Vi inviterer til workshop om angstbehandling for barn og unge med Phillip C. Kendall.

Tid og sted: 2. sep. 2015 09:3012:00, Auditorium 4, Psykologisk institutt

Psykologisk institutt inviterer til seminar med psykologiske smakebiter om de uklare grensene mellom hva som er normale tanker og hva som er psykt. Programmet er tilpasset elever ved videregående skoler, studenter og andre faginteresserte.

Tid og sted: 11. feb. 2015 13:1515:00, Auditorium 1 HS

«Hva har kultur- og samfunnspsykologi med verdighet å gjøre?» Hvilken rolle spiller psykologer og psykologi i samfunnet? Hvem er ansvarlig når psykologi blir misforstått eller misbrukt? Er psykologisk forskning verdinøytral? Psykologisk teori og praksis kan ha ulik effekt.