2018

Tidligere

Tid og sted: 7. nov. 2018 10:0012:00, Auditorium 4, Psykologisk institutt

Ungdomstiden er en avgjørende livsfase, der mange valg tas på kort tid. Psykologisk institutt inviterer til lunsjseminar med psykologiske smakebiter om det å stå På terskelen til voksenlivet.

Tid og sted: 13. juni 2018 10:0015:30, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus/ Psykologisk institutt

Forrige instituttleder Kjetil Sundet takker av fra Psykologisk institutt og trer over i emeritienes rekker etter drøye 20 år ved instituttet.

En av UiOs mest kjente og kjære, Fanny Duckert, takker av fra Psykologisk institutt og trer over i emeritienes rekker etter 26 år på universitetet.

Åpen gjesteforelesning med Professor Louis G. Castonguay, Pennsylvania State University. Temaer vil være endringsprinsipper i psykoterapi, kliniske «guidelines», forskning på terapeuteffekt, samt praksisorientert forskning.