Psychotherapy research for and with clinicians

Åpen gjesteforelesning med Professor Louis G. Castonguay, Pennsylvania State University. Temaer vil være endringsprinsipper i psykoterapi, kliniske «guidelines», forskning på terapeuteffekt, samt praksisorientert forskning.

Foto: Pennsylvania State University.

Forelesningen foregår på engelsk. Den er gratis og åpen for alle interesserte.

Om foreleseren

Castonguay er utdannet ved universitetene Stony Brook, Berkeley og Stanford, og han arbeider som professor ved Department of Psychology ved Pennsylvania State University.

Costonguay har forfattet mer enn 200 publikasjoner, inkludert ni redigerte bøker. Han har mottatt en rekke priser for forskningen sin, bl.a. fra Division of Psychotherapy, American Psychological Association (APA), Divisjon of Clinical Psychology (APA) og fra Society for Psychotherapy Research (SPR).

Forskningen til Castonguay fokuserer på endringsprosesser i psykoterapi. Han har bl.a. studert klientfaktorer (emosjonell erfaring), terapeutfaktorer (varierende grad av effektivitet), terapirelasjonen (allianse), og terapeutiske intervensjoner (behandlingsfokus). De siste årene har han vært særlig opptatt av praksis-orientert forskning, for bedre å forstå, og forhåpentligvis forbedre, psykoterapeutisk behandling slik den faktisk foregår i praksis.

Castonguay har vært president i International Society for Psychotherapy Research (SPR) og North American Society for Psychotherapy Research (NASPR).   

Han er en svært ettertraktet og inspirerende foreleser, og vi er glad for at han har takket ja til å besøke Psykologisk institutt.

Publisert 26. apr. 2018 13:49 - Sist endret 26. apr. 2018 15:28