Gjesteforelesning med Evelin Lindner

«Hva har kultur- og samfunnspsykologi med verdighet å gjøre?» Hvilken rolle spiller psykologer og psykologi i samfunnet? Hvem er ansvarlig når psykologi blir misforstått eller misbrukt? Er psykologisk forskning verdinøytral? Psykologisk teori og praksis kan ha ulik effekt.

 

Evelin Lindner bruker forskningen på hjelpeløshet (learned helplessness), motstandsdyktighet (resilience), selvfølelse (self-esteem) og lykke (happiness) som eksempler. Hun spør hvilke typer ansvar du vil ta. Ansvar for fred og velferd definert som ivaretagelse av bestående strukturer eller for fred og velferd for alle med verdighet? Hvilke typer deltagelse i samfunnet er du villig til å frastå fra, hvilke vil du styrke eller nyskape, og hvor går grensene for deg? Lindner foreslår å belyse disse spørsmål fra et psyko-geo-historisk perspektiv som gjør store historiske linjer nyttige for personlige, fagrelaterte og samfunnsmessige valg.

Publisert 28. jan. 2015 14:34 - Sist endret 28. jan. 2015 14:34