English version of this page

Ved instituttene - Side 3

Personer 51 - 75 av 85
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sarah Frost Logan Logan, Sarah Frost Rådgiver +47 22857039 s.f.logan@sai.uio.no
Bilde av Erlend Lundvall Lundvall, Erlend Førstekonsulent erlend.lundvall@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen bachelor, Eksamen master, Inspera, Klage og begrunnelse
Bilde av Gunnar Andre Malmin Malmin, Gunnar Andre Avdelingsleder +47 22845117 g.a.malmin@psykologi.uio.no Administrativ studieleder
Bilde av Svein Harald Milde Milde, Svein Harald Seniorrådgiver +47 22845103 91777591 s.h.milde@psykologi.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Pressekontakt, Internkommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør
Bilde av Anica Munir Munir, Anica Seniorkonsulent +47 22845244 anica.munir@psykologi.uio.no praksis og klinisk ferdighetstrening, Undervisningsplanlegging
Bilde av Nazaneen Saie Nasab Nasab, Nazaneen Saie Førstekonsulent n.s.nasab@stv.uio.no Undervisningsplanlegging, TP, seminar, Evaluering, Studiekvalitet
Bilde av Elin Kristine Nilsen Nilsen, Elin Kristine Seniorkonsulent +47 22855592 elinn@stv.uio.no Bachelorprogrammet og årsenheten i statsvitenskap, Eksamen bachelor, Pensum bachelor, veiledning
Olaussen, Linn Elisabeth Seniorkonsulent +47 22844404 22844404 l.e.olaussen@psykologi.uio.no
Bilde av Stina Petersen Petersen, Stina Seniorrådgiver +47 22854032 stina.petersen@sosgeo.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU, Forskningsrådet, Forskningsformidling, Forskningsstøtte
Bilde av Magnus Olav Nyaas Ravnå Ravnå, Magnus Olav Nyaas Konsulent 90823937 moravnaa@student.sv.uio.no administration, Kommunikasjon, Nettpublisering
Bilde av Anne Line Reime Reime, Anne Line Førstekonsulent a.l.reime@econ.uio.no Studieadministrasjon, Innkjøp, Eksamen
Bilde av Maren Ringstad Ringstad, Maren Rådgiver +47 22854417 maren.ringstad@sosgeo.uio.no Studieveiledning, Opptak, Samfunnsgeografi, Human Geography, Eksamen, Studieadministrasjon, Studiekonsulent master
Bilde av Henning Hoel Rise Rise, Henning Hoel Rådgiver +47 48208749 h.h.rise@psykologi.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, datahåndtering, Forskningsformidling, Nevrovitenskap
Bilde av Preben Reinaas Rotlid Rotlid, Preben Reinaas Seniorkonsulent p.r.rotlid@econ.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Tilrettelegging, master's programme
Bilde av Linn Berg Salvesen Salvesen, Linn Berg Rådgiver +47 22845391 l.b.salvesen@psykologi.uio.no Personaladministrasjon
Bilde av Stephanie Schmölzer Schmölzer, Stephanie Rådgiver +47 22850038 +47 47215795 stephanie.schmolzer@sosgeo.uio.no
Bilde av Inger-Lise Schwab Schwab, Inger-Lise Kontorsjef +47 22855255 +47 41234571 i.l.schwab@sosgeo.uio.no
Selvig, Siri Steen Rådgiver +47 22854418 s.s.selvig@sosgeo.uio.no
Bilde av Inger Selvaag Selvaag, Inger Avdelingsleder +47 22845071 inger.selvaag@psykologi.uio.no Klinisk psykologi, Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening
Bilde av Audrey Stark Stark, Audrey Rådgiver +47 22844386 audrey.stark@sosgeo.uio.no
Bilde av Tyra Kristiansen Stave Stave, Tyra Kristiansen Rådgiver +47 22858770 +47 40233141 t.k.stave@arena.uio.no
Bilde av Dordi Stavik Stavik, Dordi Førstekonsulent +4722845002 dordi.stavik@psykologi.uio.no
Bilde av Mette Kristin Stenberg Stenberg, Mette Kristin Førstekonsulent m.k.stenberg@sai.uio.no ekspedisjon, pensum, bekreftelser, studentstipend, leverandørkontakt, rekvirent
Bilde av Synne Granum Sætrang Sætrang, Synne Granum Førstekonsulent s.g.satrang@psykologi.uio.no Rekruttering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte
Bilde av Marie Sørhaug Sørhaug, Marie I permisjon frem til mai 2023 Studieadministrasjon