Maren Ringstad

Bilde av Maren Ringstad
English version of this page
Telefon +47-22854417
Rom 239
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

Studiekonsulent for masterprogrammet i samfunnsgeografi, master's programme in Human Geography og master's programme in Development Geography.

Masterkoordinator ved SV-fakultetet i perioden 1. mars 2017 til 1. mars 2018.

 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Opptak til masterprogrammet Human Geography
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye masterstudenter hver høst
 • Undervisningsplanlegging på masterprogrammene
 • Innpassing av utdanning fra norske læresteder for masterprogrammene
 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering
 • Eksamen og obligatorisk aktivitet
 • Kvalitetssikring av program og emner
 • Kontraktinngåelse og lønn til time- og hjelpelærere (undervisning og veiledning)
 • Sekretær for programrådet i samfunnsgeografi
 • Superbruker AURA ved ISS

Representant for teknisk-administrative ansatte i instituttstyret for perioden 1.1.2016 -31.12.2019, samt vara verneombud ved instituttet i perioden 2017-2019.

Emneord: Studieadministrasjon, Eksamen, Opptak, Studieveiledning, Samfunnsgeografi, Studiekonsulent master, Human Geography
Publisert 20. juni 2013 11:10 - Sist endret 5. feb. 2018 10:27