Maren Ringstad

Rådgiver - Stab - ISS
Bilde av Maren Ringstad
English version of this page
Telefon +47 22854417
Rom 239
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Studiekonsulent for masterprogrammet i samfunnsgeografi/master's programme in Human Geography.

Studiekoordinator ved instituttet.

 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Opptak til masterprogrammet Human Geography
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye masterstudenter hver høst
 • Undervisningsplanlegging på masterprogrammene
 • Innpassing av utdanning fra norske læresteder for masterprogrammene
 • Masteroppgaven - veiledningskontrakter og innlevering
 • Eksamen og obligatorisk aktivitet
 • Kvalitetssikring av program og emner
 • Kontraktinngåelse og lønn til time- og hjelpelærere (undervisning og veiledning)
 • Sekretær for programrådet i samfunnsgeografi

Representant for teknisk-administrative ansatte i instituttstyret for perioden 1.1.2016 -31.12.2019, samt vara verneombud ved instituttet i perioden 2017-2021.

Emneord: Studieveiledning, Opptak, Samfunnsgeografi, Human Geography, Eksamen, Studieadministrasjon, Studiekonsulent master
Publisert 20. juni 2013 11:10 - Sist endret 21. sep. 2022 11:54