Henning Hoel Rise

Rådgiver - Psykologisk institutt
Bilde av Henning Hoel Rise
English version of this page
Mobiltelefon +47 48208749
Rom S01-13
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Stab - PSI

Arbeidsområder

  • Tilby administrativ støtte til medlemmer av forskningsgruppen NORMENT i forbindelse med søknader og kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

  • Koordinering av forskningsprosjekter, herunder blant annet rekruttering og booking av deltakere

  • Kvalitetssikring av prosedyrer og data

  • Internt og eksternt informasjonsarbeid (f.eks. oppdatering av nettsider, sosiale medier)

  • Datainnsamling knyttet til MR-undersøkelser, blodprøver og kognitiv testing

Bakgrunn

Mastergrad i nevrovitenskap fra NTNU. Jeg har jobbet som forskningsmedarbeider i Trondheim fMRI-gruppe fra 2018-2019 hvor jeg var involvert i forskningsprosjekter knyttet til hukommelse, representasjoner av tid og rom, og mental helse.

Bachelorgrad i psykologi fra UiT. I 2016 var jeg forskningsassistent ved institutt for psykologi i Tromsø hvor jeg samlet inn data med elektroencefalogram (EEG) i et prosjekt knyttet til visuell persepsjon.

Emneord: Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, datahåndtering, Forskningsformidling, Nevrovitenskap
Publisert 23. jan. 2020 09:48 - Sist endret 16. aug. 2021 16:39