English version of this page

BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i livets overgangsfaser

Mulighetene og begrensningene til det menneskelige sinn er bestemt av en dynamisk interaksjon mellom arv og miljø. Til tross for flere viktige gjennombrudd har likevel ikke den genetiske revolusjonen til nå kunnet gi en helhetlig redegjørelse for menneskers psykiske utvikling og hvorfor noen utvikler psykiske lidelser. Arvbarheten er i stor grad ukjent for de fleste menneskelige trekk. En forklaring på dette er kompleksiteten som ligger i interaksjonen mellom arv og miljø. Nåværende kunnskap om hva som skal til for god psykisk helse er i stor grad basert på studier der miljøet ansees som statisk, der man ikke har tatt høyde for at det forekommer dramatiske variasjoner i miljømessig påvirkning og disses interaksjon med genetikk gjennom forskjellige stadier i livet.

Om prosjektet

Formålet med studien er å finne denne manglende sammenhengen mellom arv og miljø ved å fokusere på to store overgangsfaser i livet, nemlig ungdomstiden og svangerskapet. Disse overgangsfasene er karakterisert av en midlertidig økning i hjerneplastisitet, noe som gir åpning for tilpasning og vekst, men også debut av psykiske lidelser. Vår forståelse er at en helhetlig undersøkelse av denne mørke siden ved hjerneplastisitet kan gi en mekanistisk forståelse av sammenhengen mellom vekst og sårbarhet. Vi vil teste hypotesen om at mekanismer underliggende økt nevroplastisitet fremmer tilpasning i et skiftende miljø, men på bekostning av økt risiko for psykopatologi hvis eksponert for en kombinasjon av genetiske og miljømessige utløsende faktorer. Vi vil ta i bruk banebrytende nye metoder innen longitudinell hjerneavbildning, elektrofysiologi, utfyllende kognitivt og klinisk datamateriell, immunmarkører, genetiske data og genuttrykk. Ved å benytte oss av store databaser med hjerneavbildning (n>40,000) og nye verktøy for å øke statistisk styrke og generaliserbarhet, vil vi forbedre hjerne- og genetikk-baserte prediksjoner om komplekse menneskelige trekk. Målsetningen er å bidra til å løse et av vår tids gjenlevende mysterier, noe som gjør BRAINMINT til en pionér innen vitenskap, der vi gjør en innsats for å finne mekanismer underliggende hjerneplastisitet som både hjelper og skader hjernen vår.

Finansiering

Prosjektets fulle tittel: BRAINMINT: Brains and minds in transition: The dark side of neuroplasticity during sensitive life phases.

Bildet kan inneholde: font, logo.Dette prosjektet har mottatt midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) under EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram (grant agreement No 802998).

Publisert 3. apr. 2019 10:41 - Sist endret 29. okt. 2021 13:39

Kontakt

Prosjektleder

Professor Lars Tjelta Westlye

Prosjekttype

Starting Grant 2018

ERC finanisering

EUR 1,446,113.00

Prosjektperiode

60 måneder

Startdato

1. august 2019

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere