English version of this page

Hjernefunksjon og mental helse under svangerskapet (BRAINMINT)

Graviditet er en av de mest dynamiske periodene i en kvinnes liv, med betydelig potensial for fysisk og mental endring. Denne biologiske sensitiviteten muliggjør vekst og tilpasning til nye utfordringer, men kan også, kombinert med en eksisterende sårbarhet og/eller negative aktuelle livshendelser, føre til økt risiko for utbredte psykiske lidelser.

Om prosjektet

Formålet med studien er å få økt kunnskap om hjernehelse hos mor under og etter graviditet, samt hvordan endringer i hjernen og kroppen samspiller med miljømessige påvirkninger for å påvirke helsen på godt og ondt underveis og etter denne store overgangen i livet. Vi vil benytte en kombinasjon av hjerneavbildningsmetoder og biologiske mål (f.eks. av immunsystemet), kombinert med mål på kognitiv funksjon og mental helse. På sikt vil resultatene fra denne studien kunne brukes til å utvikle bedre behandling av gravide, og ved å øke vår forståelse av vanlige årsaker, utvikle bedre behandling for en rekke utbredte psykiske lidelser. 

Finansiering

Prosjektets fulle tittel: BRAINMINT: Brains and minds in transition: The dark side of neuroplasticity during sensitive life phases.

Bildet kan inneholde: font, logo.Dette prosjektet har mottatt midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) under EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram (grant agreement No 802998).

Publisert 3. apr. 2019 10:41 - Sist endret 16. jan. 2020 11:12

Kontakt

Prosjektleder

Førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye

Prosjekttype

Starting Grant 2018

ERC finanisering

EUR 1,446,113.00

Prosjektperiode

60 måneder

Startdato

1. august 2019