Christian Krog Tamnes

Bilde av Christian Krog Tamnes
English version of this page
Telefon +47 22845092
Rom S04-13
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Strukturell og funksjonell hjerneutvikling i barndommen og ungdomsalderen

 • Nevrokognitiv utvikling i sammenheng med mental helse

 • Kognitiv utvikling, spesielt i domenene kognitiv kontroll, arbeidshukommelse, læring, og langtidshukommelse

 • Effekter av sosial og emosjonell informasjon på kognitive prosesser

 • Prediktorer og risikofaktorer i nevrokognitiv utvikling

 • Multimodal hjerneavbildning (MRI, DTI, EEG)

 

Studenter som er interessert i å skrive hoved- eller masteroppgave innen noen av disse temaene er velkomne til å ta kontakt.

 

Bakgrunn

 • Forsker, PSI, UiO, 2014-

 • Gjesteforsker, Brain and Development Research Center, Leiden University, Netherlands, 2016

 • Post doktor, PSI, UiO, 2011-2014

 • Fulbright gjesteforsker, Multimodal Imaging Laboratory, University of California San Diego, USA, 2011

 • Forsker, Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus, 2010

 • PhD, Center for the Study of Human Cognition, UiO, 2010

 • Cand. Psychol, UiO, 2006

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, PROMENTA

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Tamnes, Christian Krog (2021). Nevrokognitiv utviklingspsykologi. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205533387. 320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mills, Kathryn L. & Tamnes, Christian Krog (2020). Longitudinal structural and functional brain development in childhood and adolescence. I Kadosh, Kathrin Cohen (Red.), The Oxford Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience. Oxford University Press. ISSN 9780198827474. doi: 10.1093/oxfordhb/9780198827474.013.4.
 • Tamnes, Christian Krog (2020). Tiktok aldri nok. [Avis]. A-magasinet.
 • Tamnes, Christian Krog (2020). Gir hjerneforskning svaret på hvorfor jenter er flinkere på skolen enn gutter? [Internett]. Forskning.no.
 • Tamnes, Christian Krog (2016). Hjerneutvikling fra fosterlivet til voksen alder: Tidlige faktorer og erfaringers betydning. I Holme, Hanne; Solstad Olavesen, Ellen; Valla, Lisbeth & Hansen, Marit Bergum (Red.), Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205486294. s. 27–39.
 • Tamnes, Christian Krog (2016). Neuroimaging studies of normal brain development and their relevance for understanding mental illness.
 • Tamnes, Christian Krog (2015). Principles of structural brain development across adolescence.
 • Tamnes, Christian Krog (2015). Longitudinal development of white matter microstructure and working memory across childhood.
 • Tamnes, Christian Krog; Krogsrud, Stine Kleppe; Fjell, Anders Martin & Walhovd, Kristine B (2015). Regional development of hippocampal subfield volumes and its associations with cognition and memory.
 • Zeller, Bernward; Tamnes, Christian Krog; Kanellopoulos, Adriani; Amlien, Inge Kasbohm; Andersson, Stein & Due-Tønnessen, Paulina [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Response to A.A.M. van der Veldt et al. Journal of Clinical Oncology. ISSN 0732-183X. 32(8), s. 852–853. doi: 10.1200/JCO.2013.52.5725.
 • Tamnes, Christian Krog (2013). Structural brain maturation and working memory development.
 • Storsve, Andreas Berg; Walhovd, Kristine B; Sneve, Markus Handal; Tamnes, Christian Krog; Krogsrud, Stine Kleppe & Fjell, Anders Martin (2013). Hukommelse gjennom livet - Nevrovitenskapelige perspektiver.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. apr. 2011 14:40 - Sist endret 19. jan. 2021 19:37

Prosjekter