Nevrokognitiv utvikling

Hjernen vår utvikler seg i et komplekst samspill med genetiske og miljømessige faktorer. Bedre innsikt i denne utviklingsprosessen kan hjelpe oss med å forstå hvorfor vi får psykiske helseplager.

Bildet kan inneholde: fotografi, hvit, svart, mennesker, svart og hvit.

Mange psykiske lidelser oppstår i barndommen og ungdomstiden. Dette er også perioder i livet hvor det skjer betydelige endringer i hjernens struktur og funksjon. I denne forskningsgruppen undersøker vi hjernens utvikling og hvordan denne skjer i samspill med både genetikk og miljø. Vi er særlig opptatt av tre viktige faktorer i barn og unges liv:

  1. De sosioøkonomiske og miljømessige forholdene under oppveksten.
  2. Ungdomstidens nye krav og utfordringer, som økt uavhengighet fra foreldre og mer komplekse relasjoner til jevnaldrende.
  3. Subtile kjønnsforskjeller i hjernens utvikling.

Økt innsikt i nevrokognitive utviklingsprosesser kan gi oss en bedre forståelse for mekanismene bak utviklingen av psykisk helse, og dermed bidra til å forbedre effektive forebyggingstiltak og intervensjoner. Slik kan vi bedre barn og unges psykiske helse.

Forskningsspørsmål

  • Hvordan henger utviklingen av hjernen og tenkning sammen med utviklingen av psykisk helse og livskvalitet?
  • Hvordan påvirker genetiske, sosioøkonomiske og psykososiale forhold vår nevrokognitive utvikling og fører til økt risiko eller resiliens for psykiske helseplager?
  • Kan subtile kjønnsforskjeller i hjernen og dens utvikling hjelpe oss til å forstå kjønnsforskjeller i forekomsten, klinisk uttrykk og forløp av psykiske problemer?

Slik jobber vi

Vi studerer utviklingen av hjernens struktur og funksjon ved hjelp av hjerneavbildningsteknikker, spesielt magnetresonanstomografi (MR) og elektroencefalografi (EEG). Dette gjør vi både i våre egne unike longitudinelle studier hvor de samme individene følges over tid og ved å benytte store internasjonale datasett.

Hjerneavbildningsdataene analyseres ved bruk av avanserte programvarer, og dette kombineres med komputasjonelle metoder for å identifisere mønstre i data og strukturell ligningsmodellering.

Publisert 28. sep. 2020 19:03 - Sist endret 23. nov. 2020 14:43