Følelser og atferd knyttet til COVID-19

Hvilke psykologiske faktorer spiller en viktig rolle for hvordan folk opplever pandemien og hvordan kan helsekommunikasjon forbedres?

Bildet kan inneholde: finger, ansiktsuttrykk, spiker, rosa, smil.

Om prosjektet

Vi gjennomfører en undersøkelse for å bedre forstå folks følelser og atferd i forbindelse med koronaviruset COVID-19 i mange forskjellige land.

Følg lenken under for å delta i undersøkelsen. Den tar omtrent 20-30 minutter og er helt anonym.

Gå til undersøkelsen

Bakgrunn

Dette er en forskningsstudie som har til hensikt å undersøke følelser og atferd i forhold til koronaviruset COVID-19. Vi er interesserte i å bedre forstå hvilke psykologiske faktorer som spiller en viktig rolle for hvordan folk opplever pandemien og hvordan effekten av helsekommunikasjon kan forbedres.

Forskningen er en del av en stor internasjonal undersøkelse som ledes av forskere i USA og gjennomføres av et forskningsnettverk som inkluderer forskere fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole.

Kontakt

Du kan kontakte professor Christian K. Tamnes ved Universitetet i Oslo eller professor Gerit Pfuhl ved Universitetet i Tromsø hvis du har spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen.

Studien er godkjent av etisk komite ved Institutt for Psykologi, Universitetet i Tromsø.

Publisert 17. juni 2020 11:50 - Sist endret 17. juni 2020 11:50

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere