Erik Rimestad Frogner

Bilde av Erik Rimestad Frogner
Rom S 01-13
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi og nevropsykologi
Publisert 27. des. 2021 17:28 - Sist endret 28. mars 2022 09:56