Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2002
 

Innhald - Refleksjonar - Forsking - Fagleg leiing - Administrativ leiing - Fakultetsstyret - Hovudtal - Årsrapportar frå einingane

Den faglege leiinga ved fakultetet

Dekan: Professor Asbjørn Rødseth frå 01.07.2002. (Marit Melhus 01.01.02-30.06.02)
Prodekan: Professor Gunn Elisabeth Birkelund

Instituttstyrarar:

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Professor Geir Høgsnes

Institutt for statsvitenskap: Professor Per Kristen Mydske

Psykologisk institutt: Professor Fanny Duckert

Sosialantropologisk institutt: Professor Eduardo Archetti

Økonomisk institutt: Professor Ragnar Nymoen (Vidar Christiansen 01.01.02-30.06.02)

Senter for teknologi, innovasjon og kultur: Senterleiar Helge Hveem

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 13. okt. 2010 07:58