Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2002
 

Innhald - Refleksjonar - Forsking - Fagleg leiing - Administrativ leiing - Fakultetsstyret - Hovudtal - Årsrapportar frå einingane

Den administrative leiinga ved fakultetet

Fakultetsdirektør: Tove Kristin Karlsen
Assisterande fakultetetsdirektør: Johannes Falk Paulsen frå 01.04.02 (Marianne Gjesvik Mancini 01.01.02-30.03.02)

Kontorsjefar:

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Gudleik Grimstad

Institutt for statsvitenskap: Monica Bakken

Psykologisk institutt: Kari Voll

Sosialantropologisk institutt: Max Demuth frå 01.04.02 (Johannes Falk Paulsen 01.01.02-30.03.02)

Økonomisk institutt: Merethe Aase

Senter for teknologi, innovasjon og kultur: Senterleiar Helge Hveem

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 13. okt. 2010 09:03