Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2002
 

Innhald - Refleksjonar - Forsking - Fagleg leiing - Administrativ leiing - Fakultetsstyret - Hovudtal - Årsrapportar frå einingane

Fakultetsstyrets medlemmer

Medlemmer

Dekan Asbjørn Rødseth frå 01.07.02
(Marit Melhus 01.01.02-30.06.02)

Prodekan Gunn Elisabeth Birkelund

Varamedlemmer

 
 

Fast vitskapleg personale (styrarar):
   

Edurado Archetti

 

Marianne Lien

Per Kristen Mydske

Hanne Marte Narud

Ragnar Nymoen frå 01.07.02
(Vidar Christiansen 01.01.02-30.06.02)

Steinar Holden

Fanny Duckert

Odd Arne Tjersland

Geir Høgsnes

Jan Hesselberg


Teknisk/administrativt personale:
   

Tove K Skattkjær

 

1. Kristin Fossum

Bjørn Magne Forsberg

2. Thomas Walle


Mellombels vitenskapleg personale:
   

Pernilla Bollmann
 

 

Harald Janson


Studentar:
Roy A. Nielsen
Kamil Ahzar

1. Marianne Knarud
2. Øystein Berge
3. Hanne Cecilie Geirbo


 

Anders Cameron

Einar Christoffer Hanisch

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 13. okt. 2010 08:01