Årsrapport 2001

Innhold - Refleksjoner - Forskning - Faglig ledelse - Administrativ ledelse - Fakultetsstyret - Hovedtall - Enhetenes årsrapporter

Statistikk
 

Hovedtall i fakultetets regnskap 2001

(beløp i 1000 kroner)
  Budsjett Regnskap Avvik i kr Avvik i %
Overført fra i fjor
729
2665
-1936
-256,6%
Inntekter
-235424
-262336
26912
-11,4%
Disponible midler
-234695
-259671
24976
-10,6%
 
Investeringer
1763
1889
-126
-7,1%
Lønn
167606
172808
-5202
-3,1%
Andre driftskostnader
60592
29663
-9071
-15,0%
 
 
 
 
Resultat
(inkl. overført)
-4734
-15311
10577
-223,4%

 

 

Semesterregistrerte studenter ved SV-fakultetet høsten 2001

Institutt Grunn- og mellomfag Hovedfag/ profesjon/ master Dr.grad
SAI 611 327 15
ISS - sosiologi 646 370 20
ISS - samf.geo. 120 131 4
ISV 749 593 18
PSI 1246 464 34
ØI 358 264 14
TIK
32
38 2
Sum 3660 2179 107

Antall personer registrert ved fakultetet. Summen av tallene er mindre en antall registrerte studenter,fordi
studentene kan registrerte seg på flere fag samme semester.

Kilde: FS380.001. Emnerapportering, persontall høst 2001
 


Antall årsverk ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet 2001

pr. 30.9.2001    
Enhet Ordinære stillinger Oppdrags- stillinger Bistillinger Totalt
Fakultetsadm./fellesavdelinger    
Vitenskapelige stillinger 0,45 0 0 0,45
Teknisk/administrative stillinger 24,8 0 0 24,8
Delsum: 25,25 0 0 25,25
     
Sosialantropologisk institutt    
Vitenskapelige stillinger 19,7 3,8 0 23,5
Teknisk/administrative stillinger 6,8 0 0 6,8
Delsum: 26,5 3,8 0 30,3
     
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi    
Vitenskapelige stillinger 34,9 5,74 0,8 41,44
Teknisk/administrative stillinger 8,75 1,7   10,45
Delsum: 43,65 7,44 0,8 51,89
     
Institutt for statsvitenskap    
Vitenskapelige stillinger 32,55 3,9 0,8 37,25
Teknisk/administrative stillinger 8,62 2 0 10,62
Delsum: 41,17 5,9 0,8 47,87
     
Psykologisk institutt    
Vitenskapelige stillinger 54,15 17,75 1,4 73,3
Teknisk/administrative stillinger 16,5 3,7   20,2
Delsum: 70,65 21,45 1,4 93,5
     
Økonomisk institutt    
Vitenskapelige stillinger 35 5,5 0,4 40,9
Teknisk/administrative stillinger 9,8 1   10,8
Delsum: 44,8 6,5 0,4 51,7
     
Senter for Teknologi, innovasjon og kultur    
Vitenskapelige stillinger 14 13,05 0,6 27,65
Teknisk/administrative stillinger 9,14 4 0 13,14
Delsum: 23,14 17,05 0,6 40,79
     
Childwatch international    
Vitenskapelige stillinger 0 1,8 0 1,8
Teknisk/administrative stillinger 0 0 0 0
Delsum: 0 1,8 0 1,8
     
Totalt Det samfunnsvitenskapelige fakultet 275,16 63,94 4 343,1

   


 

Forskningspublikasjoner 2001
 

  Artikler i internasjonale tidsskrift Artikler i norske/
nordiske tidsskrift
Fag- og lærebøker selvst. utg. (forf.) Kap/art i vitensk bøker og leksika Fag- og lærebøker (red.) Vit. rapp. i egen serie Ledere komm., anmeld. i faglig publ
PSI 53 21 3 7 1 3 2
SAI 10 14 13 29 2 2 26
ISS 18 12 6 13 0 14 30
ØI 22 8 3 14 0 44 19
ISV 16 15 5 43 7 7 6
TIK 8 6 3 11 4 7 6
ARENA 3 1 0 0 0 0 3
Sum 130 77 33 117 14 72 92


Kilde: ForskDok

 

Oversikt over kandidatene og tema for doktoravhandlingene 2001

DR.POLIT.-GRADEN
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Sosiologi
Marianne C. Brantsæter Møter med menn dømt for seksuelle overgrep mot barn.
Christer Thrane Fritid og sosial differensiering.
Anne Skevik Family Ideology and Social Policy. Policies towards Lone Parents in Norway and the UK.
Jan-Paul Brekke Velkommen og farvel? Midlertidig beskyttelse for flyktninger i Norge.
Øystein Nilsen Helsefremmende og ulykkesforebyggende arbeid i lokale kontekster.
Jens-Christian Smeby Kunnskapens kognitive og sosiale strukturer - En teoretisk og empirisk studie av fagforskjeller ved universitetene
Institutt for statsvitenskap
Sissel Hovik Statlige målsetninger og lokale interesser i miljøpolitikken.
Leif Helland Preferanser, prosedyrer og informasjon: Betingelser for budsjettdisiplin.
Morten Bøås Multilateral Development Banks and the Environment: The Case of the African Development Bank and the Asian Development Bank 1979 -1996
Jarle Trondal Administrative Integration across Levels of Governance: Integration through Participation in EU Committees.
Sosialantropologisk institutt
Benedicte Brøgger

Occasions and Connections. The Chinese Clan Associations as part of Civil Society in Singapore.

Ada Engebrigtsen Exploring gypsiness: power, exchange and interdependence in a Transylvanian village.
Axel Kristian Strøm Continuity, adaption and innovation: Tibetan monastic colleges in India.
Rune Flikke Curing the Ills of History. From Colonial Public Health to Hygiene in Contemporary South African Independent Churches.
Jan Kåre Breivik Deaf Identities in the Making. Metaphors and narratives in translocal lives.
Hülya Demirdirek (Re)making of a place and nation: Gagauzia in Moldova.
Økonomisk institutt
Viggo Nordvik Analysis of Rental Housing Markets: Five Essays.
Hege Westskog Design of an emission trading system to reduce CO2-emissions.
Qaisar Farooq Akram State dependent effects in labour and foreign exchange markets.
Kai Leitemo Inflation Targeting and Monetary Policy.
Pål Longva Earnings Differentials.
Per Botolf Maurseth Essays on the nature, the scope and the consequenses of knowledge spillovers.
Marianne Røed Design of an emission trading system to reduce CO2-emissions
Pål Schøne Essays on skill formation through training at work
DR.PSYCHOL.-GRADEN
Psykologisk institutt
Nora Sveaass Restructuring meaning after uprooting and violence: Psychosocial interventions in refugee receiving and in post-conflict societies.
Ann-Kristin Solbakk An ERP Study of Attention Deficits in Closed Head Injury: The Contribution of Frontal Mechanisms
Elisabeth Backe-Hansen Rettferdiggjøring av omsorgsovertakelse. En beslutningsteoretisk analyse av barnevernstjenestens argumentasjon i en serie typiske saker om små barn.
Evelin Gerda Lindner The Psychology of Humiliation: Somalia, Rwanda / Burundi, and Hitler`s Germany.
DR.PHILOS.-GRADEN
Institutt for statsvitenskap
Alexander López Ramírez Social conflicts, security and environmental change in the Brazilian Amazon: Exploring the links.
Psykologisk institutt
Nils Inge Landrø Memory functioning in schizophrenia and major depression: Neuropsychological studies.

 

Kandidater bestått eksamen lavere grad 2001

Fag Emne V01 H01 Sum
Psykologi PSY110 361 255 616
  PSY120 203 153 356
  Mellomfagstillegg 115 76 191
Samfunnsøkonomi Grunnfag 51 45 96
  Mellomfagstillegg 33 40 73
  Demografi semesteremne 8 0 8
  Demografi påbygn 0 4 4
  Statistikk-kurs 32 22 54
  Matematikk-kurs 23 36 59
Sosiologi Grunnfag 138 83 221
  Mellomfagstillegg 40 62 102
Samfunnsgeografi Grunnemne (15VT), gml. ordning 8 8 16
  Tilvalgsemne (5VT), gml. ordning 12 0 12
  Grunnfag 18 22 40
  Mellomfagstillegg 30 4 34
Statsvitenskap Grunnfag, hoveddel, gml. ordning 145 97 242
  Grunnfag, politisk teori 0 131 131
  Grunnfag, internasjonal politikk 0 141 141
  Grunnfag, metode 130 104 234
  Mellomfagstillegg 94 72 166
Sosialantropologi Grunnfag 116 92 208
  Mellomfagstillegg 43 54 97
  Mellomfag, gammel ordning 16 14 30
  Kjønn og samfunn 17 0 17
TIK
Prosjektforum
30 30 60
TVI
Tverrfaglig informatikk
0 7 7
Sum   1663 1552 3215

Kilde: FS380.002. Antall bestått eksamen vår og høst 2001,13.02.2002
 

Kandidater bestått eksamen høyere grad 2001

  Mastergrad Cand.polit. Profesjon Dr.polit./
Dr. psychol.
Dr.philos.  
  Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner
Psykologi         88 64 4 4    
Sosialantropologi     46 37     6 3    
Samfunnsøkonomi 12 6 16 10 20 5 7 2    
Sosiologi     75 51     5 2    
Statsvitenskap     80 41     4 1 1 0
Samfunnsgeografi 10 4 16 8            
TIK 14 8                
Sum 36 18 233 147 108 69 26 12 1 0

Kilde: DBH 14.03.2001
 

Vekttallsproduksjon og vekttall pr student 1991-2001

År

Vkt lavere grad Vkt høyere grad Vkt totalt Vkt/student
1990 53 075 14 887 67 962 11,88
1991 47 209 15 156 62 365 11,23
1992 52 636 20 599 73 235 12,35
1993 64 550 20 248 84 798 13,55
1994 51 608 27 385 78 993 11,27
1995 57 573 27 707 85 280 11,18
1996 51 307 23 760 75 067 11,96
1997 49 699 24 331 74 030 12,11
1998 44 199 24 041 68 240 11,26
1999 41 811 23 773 65 584 11,17
2000 36 927 22 868 59 795 10,40
2001 23 201 21 390 57 591 9,86

Beregnet ut fra reelt antall registrerte studenter på lavere og høyere grad, ekskl. dr. gradskandidater.
Kilde: DBH vekttallsproduksjon vår og høst 2001 og antall registrerte studenter vår og høst 2001

 

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:35