Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Årsrapport 2001
 

Innhold - Refleksjoner - Forskning - Faglig ledelse - Administrativ ledelse - Fakultetsstyret - Hovedtall - Enhetenes årsrapporter

Fakultetets administrative ledelse

Fakultetsdirektør: Tove Kristin Karlsen
Assisterende fakultetetsdirektør: Marianne Gjesvik Mancini

Kontorsjefer:

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi: Gudleik Grimstad

Institutt for statsvitenskap: Monica Bakken

Psykologisk institutt: Kari Voll

Sosialantropologisk institutt: Johannes Falk Paulsen

Økonomisk institutt: Merethe Aase

Senter for teknologi, innovasjon og kultur: Senterleder Tian Sørhaug

Publisert 12. okt. 2010 13:54 - Sist endret 7. okt. 2015 10:33