Strategi

Årsplaner og årsrapporter

Oversikt over årsplaner og årsrapporter for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Publiseringsstrategi

Et grensesprengende universitet: Strategi for SV-fakultetet i planperioden 2010-2020

Strategi 2020

Strategi2020 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble vedtatt 18. juni 2010.

Kommunikasjonsstrategi 2017-2020

Kommunikasjonsstrategien for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble vedtatt 17. mars 2017.

Handlingsplaner

Handlingsplaner for likestilling, kommunikasjon og formidling