English version of this page

Fakultetsstyret

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ledes av fakultetsstyret. Fakultetsstyret har ansvaret for å fastlegge overordnede mål, strategier og prioriteringer for virksomheten.

 

Fakultetsstyret har 11 medlemmer som velges for 4 år av gangen. Unntaket er representanten for de midlertidig vitenskapelig ansatte og de tre studentrepresentantene som velges for ett år av gangen. To av styremedlemmene er eksterne og utnevnes av rektor. Fakultetsstyret blir ledet av dekanen og fakultetsdirektøren er styrets sekretær.

 

Perioden: 01.01.2016 - 31.12.2019

Sakskart og protokoller
 

Medlemmer

Navn: Tittel:  
Nils-Henrik von der Fehr Dekan  
Ingjerd Hoëm Prodekan  

 

 Faste og midlertidige vitenskapelig personale:

 

Navn: Tittel: Varamedlemmer
Grete Brochmann Professor 1. Inger Skjelsbæk
Bjørn Høyland Professor 2. Rune Flikke

Hilde Reinertsen 

 

 

Postdoktor

 

1. Tarald Laudal Berge

 

 

 Teknisk/administrativt personale:

 

Navn: Tittel: Varamedlemmer

Cecilie W. Lilleheil (permisjon august 2017 - august 2018)

Rådgiver

1. Caroline Hals

2. Geir Ove Kværk

 

 Studenter:

 

Navn: Tittel: E-post: Varamedlemmer
Lars Oskar Slatlem Vik Student lovik@student.sv.uio.no Kari Lisa Eide
karileid@student.sv.uio.no
Matias Robberstad Vangen
Student matiasrv@student.sv.uio.uio

Sigurd Gundersen

sigurdgu@student.sv.uio.no

  Student @student.sv.uio.no

Christian Schønfeldt

ceschonf@student.sv.uio.no 

 

 Eksterne medlemmer (utenfor UiO):

 

Navn: Tittel: E-post: Varamedlemmer
Tor Saglie Departementsråd tor.saglie@jd.dep.no

1. Prosjektleder Per Magnus Mæhle

pemm@ous-hf.no

Ellinor Major Divisjonsdirektør ellinor.major@hod.dep.no

 

 

Publisert 8. feb. 2013 09:43 - Sist endret 21. aug. 2019 09:37