Fakultetsstyret

Sakskart og protokoller

Medlemmer

  • 11 medlemmer
  • Ledes av dekanen

Rolle og mandat

  • Fakultetets øverste organ.
  • Fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Valg til fakultetsstyret

  • Valg hvert fjerde år for faste vitenskapelige tilsatte, teknisk-administrativt tilsatte og eksterne representanter.
  • Valg hvert år for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentrepresentantene.