Sakskart og protokoller

Innkalling med sakskart til fakultetsstyrets møte er normalt tilgjengelige en uke før møtet avholdes. Etter møtene publiseres protokoller fortløpende.