Jan Grue

Bilde av Jan Grue
English version of this page
Telefon +47 22855284
Rom 453
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kultursosiologi.
 • Helsesosiologi.
 • Diskursanalyse og retorikk.
 • Funksjonshemming og kronisk sykdom.
 • Kroppsforståelse og normalitet.

Undervisning

 • SOS4010
 • SOS1004
 • KULKOM3090

Bakgrunn

 • PhD i språkvitenskap fra UiO, 2012.
 • Postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, 2012-2016.
 • Professor i kvalitativ metode, Institutt for spesialpedagogikk, UiO, 2016-2021.
 • Skjønnlitterær forfatter, Gyldendal.

Verv

Forskergrupper og nettverk

Publikasjoner

 • Grue, Jan (2022). Funksjonshemning - der kropp møter samfunn. I Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn - Bind 3. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205572324. s. 153–175.
 • Grue, Jan (2022). The Death of Others. On the Narrative Rhetoric of Neoliberal Thanatopolitics. Disability Studies Quarterly (DSQ). ISSN 1041-5718. 42(1).
 • Grue, Jan (2021). Det alltid allerede ekskluderte. Om beboelige verdener. I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 113–132.
 • Grue, Jan (2021). Bør "spesialpedagogikk" være et eget felt? I Torjussen, Lars Petter Storm & Hilt, Line Torbjørnsen (Red.), Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget. ISSN 9788245035476.
 • Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan & Haugland, Trude [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Rethinking long-term condition management: An actor-level framework. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 43(2), s. 392–407. doi: 10.1111/1467-9566.13228. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grue, Jan (2021). Ablenationalists Assemble. On Disability in the Marvel Cinematic Universe. Journal of Literary & Cultural Disability Studies. ISSN 1757-6458. 15(1), s. 1–18. doi: 10.3828/jlcds.2021.1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grue, Jan (2021). “A Kind of Purity”: Inanimacy, Disability, and Posthumanist Prefigurations in John Williams’ Stoner. I Hagberg, Garry (Red.), Fictional Worlds and the Moral Imagination. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-55048-6. s. 175–190. doi: 10.1007/978-3-030-55049-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2020). Companion Prosthetics: Avatars of Animality and Disability. I McHugh, Susan; McKay, Robert & Miller, John (Red.), The Palgrave Handbook of Animals and Literature. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-39772-2. s. 557–574.
 • Grue, Jan (2020). Jonas og jeg. Om retorikk i litteraturen og litterær identifikasjon. I Mollerin, Kaja Schjerven (Red.), De menneskelige boliger. En bok om Jens Bjørneboe. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205541153.
 • Grue, Jan (2020). Fortellinger om død, verdsetting av liv. I Horn, Morten Andreas; Heggheim Kleiven, Daniel Joachim & Magelssen, Morten (Red.), Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202616571. s. 157–173.
 • Grue, Jan & Lundblad, Michael (2019). The Biopolitics of Disability and Animality in Harriet McBryde Johnson. I Watson, Nick J. & Vehmas, Simo (Red.), Routledge Handbook of Disability Studies. 2nd Edition . Routledge. ISSN 9781138365308. doi: 10.4324/9780429430817-9.
 • Grue, Jan (2019). Inclusive Marginalisation? A Critical Analysis of the Concept of Disability, Its Framings and Their Implications in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 37(1), s. 3–17. doi: 10.1080/18918131.2019.1589165. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grue, Jan (2018). Fremstillinger av døve og døvhet: Tre historiske nedslag. I Lid, Inger Marie (Red.), Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205502062.
 • Grue, Jan (2018). Samarbeidsklimaendringer. Om humanistiske og filosofiske livsbetingelser i en posthumanistisk tid. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 53(1), s. 19–27. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2018-01-03.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grue, Jan (2021). Hvis jeg faller. En beretning om usynlig arbeid. Gyldendal Litteratur. ISBN 9788205553644. 192 s.
 • Grue, Jan (2019). Det var en gang et menneske. Posthumanisme som tanke og tendens. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031798. 192 s.
 • Grue, Jan (2018). Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse. . Gyldendal Litteratur. ISBN 9788205515574. 176 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mars 2016 14:18 - Sist endret 7. feb. 2022 12:44