English version of this page

The Politics of Disability Identity

Prosjektet retter seg mot funksjonshemming som politisk identitet og har som hovedmål å fremskaffe kunnskap om og motvirke marginalisering. Prosjektet ledes av Jan Grue.

Bildet kan inneholde: hund, ansiktsuttrykk, virveldyr, hvit, svart.

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Funksjonshemming er en av de viktigste faktorene for sosial marginalisering. Selv om funksjonshemming i stadig større grad er tatt inn i nasjonale rettighetslover og internasjonale konvensjoner, samt er kommet høyere på agendaen i offentligheten, har de underliggende sosioøkonomiske forholdene i liten grad blitt bedret. Det er et betydelig gap mellom retorikk og resultater i politikken: Funksjonshemming er, globalt sett, fortsatt forbundet med fattigdom, lavt nivå av sysselsetning, lavt utdanningsnivå, og lavere livskvalitet enn for gjennomsnittet av befolkningen. I dette prosjektet stiller vi spørsmål om hvorvidt og i hvilken grad de rådende politiske, juridiske og kulturelle forståelsesrammene rundt funksjonshemming driver frem eller hindrer utjevning av sosiale forskjeller.

Mål

Prosjektets hovedmål er å undersøke funksjonshemming som politisk identitet, samt fremskaffe kunnskap om marginaliseringsprosesser.

Delmålene er bl.a. å undersøke:

 • hvordan funksjonshemming forstås normativt innen feltene utdanning, arbeidsliv og kultur, samt i den brede offentligheten.
 • hva som karakteriserer forskjellige grupper med funksjonshemmede som i større eller mindre grad er inkludert på disse feltene, og
 • hvordan normative forventninger og rammer legger føringer for inkludering.

Deltakere

 • Prosjektleder: Professor Jan Grue, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Professor Luca Tateo, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
 • Førsteamanuensis Alexi Gugushvili, UiO
 • Forsker II Halvor Hanish, AFI, Oslo Metropolitan University
 • Forsker I Jon Erik Finnvold, NOVA,  Oslo Metropolitan University
 • Forsker II Therese Dokken, NOVA, Oslo Metropolitan University
 • Stipendiat Marte Oppedal Vale, UiO

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Professor Susan Schweik, UC Berkeley
 • Professor Don Kulick, Uppsala University
 • Professor Tom Shakespeare, London School of Hygiene & Tropical Medicine

Varighet

1 august 2021 - 31 juli 2025

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd med NOK 11.968.000. 

Forskningsrådets logo

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2021 13:40 - Sist endret 4. apr. 2022 10:40