Arrangementer

Tidligere

Bildet viser fire enkle ikoner i svart farge, mot en hvit bakgrunn: to hender som bruker tegnspråk, en person som bruker rullestol, en person som bruker førerhund og en person som bruker stokk.
Tid og sted: 15. juni 2022 08:3011:35, Wergeland-salen, Litteraturhuset

Norge fremstiller seg gjerne som verdens ledende velferdsstat – men er det dermed sagt at norske funksjonshemmede og kronisk syke har gode livsbetingelser? Forskningsprosjektet "The Politics of Disability Identity" inviterer til åpent halvdagsseminar for deltakere fra akademia, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn som har interesse for funksjonshemning, inkludering, arbeidsliv og samfunnsdeltakelse. Konferansier er Liv Gulbrandsen.