Grenser for inkludering? Funksjonshemning, kronisk sykdom og velferdsstaten i rettighetspolitikkens tid

Norge fremstiller seg gjerne som verdens ledende velferdsstat – men er det dermed sagt at norske funksjonshemmede og kronisk syke har gode livsbetingelser? Forskningsprosjektet "The Politics of Disability Identity" inviterer til åpent halvdagsseminar for deltakere fra akademia, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn som har interesse for funksjonshemning, inkludering, arbeidsliv og samfunnsdeltakelse. Konferansier er Liv Gulbrandsen. 

Bildet viser fire enkle ikoner i svart farge, mot en hvit bakgrunn: to hender som bruker tegnspråk, en person som bruker rullestol, en person som bruker førerhund og en person som bruker stokk.

Foto: Colourbox.com

Deltakelse på konferansen er gratis, men forhåndspåmelding er nødvendig:

Til påmeldingsskjema

Gjennom prosjektet vil vi undersøke funksjonshemmedes og kronisk sykes situasjon i det norske samfunnet. Selv om det formelle rettighetsvernet for denne gruppen er styrket gjennom flere år, og det er tverrpolitisk enighet om at inkludering og mangfold er viktige verdier, har tallene for deltakelse i arbeidslivet vært uendret i en generasjon. Funksjonshemmede og kronisk syke er gjennomgående dårligere utdannet, fattigere, og mer sosialt marginalisert enn gjennomsnittsbefolkningen.

I skrivende stund skal regjeringen ta stilling til om FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, CRPD, skal inkorporeres i norsk lovverk. Er rettighetsfesting svaret på utfordringene? Hvilke politiske valg står vi overfor? Seminaret vil legge frem flere perspektiver på disse problemstillingene, drøfte hvilke kunnskapsbehov som må dekkes, og invitere til debatt.

Program

 • 08:30-09:00 Dørene åpner, lett servering

 • 09:00-09.25 Velkomsttale v/ prosjektleder Jan Grue

 • 09:25-09:45 Kunsterisk innslag v/ Ihra Lill Scharning

 • 09:45-10:00 Pause

 • 10:00-10:15 Disability and inclusion in Norway - a European comparative perspective, v/ professor Alexi Gugushvili

  • NB: Denne delen av arrangementet foregår på engelsk

 • 10:15-11:25 Kunnskapsbehov og politiske utfordringer. Panelsamtale ledet av professor Inger-Marie Lid (VID). Deltakere:

  • Statssekretær Nancy Herz, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  • Nils August Andresen, Minerva

  • Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

  • Sunniva Ørstavik, tidligere Likestillings- og diskrimineringsombud

  • Jan Grue, prosjektleder 

 • 11:25-11:35 Avslutning

For praktiske spørsmål om arrangementet, kontakt forskningsassistent Silje Alnes (e-post: siljealn@student.sv.uio.no)

 Forskningsrådets logo

Publisert 11. mars 2022 14:21 - Sist endret 6. juni 2022 14:53