Jan Grue

Image of Jan Grue
Norwegian version of this page
Phone +47 22855284
Room 453
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 • Cultural studies.
 • Disability studies.
 • The sociology of health and illness.
 • Rhetoric and discourse analysis.
 • Embodiment and normality.

Courses taught

 • SOS4010
 • SOS1004
 • KULKOM3090
 •  

Background

 • PhD (2012) in Linguistics from the University of Oslo
 • Postdoc at the Department of Sociology and Human Geography (2012-2016), University of Oslo
 • Professor of Qualitative Methods, Department of Special Needs Education, University of Oslo (2016-2021).
 • Literary author, Gyldendal and Farrar, Straus & Giroux. 

Appointments

Research Groups and Network

 

Publications

 • Grue, Jan (2021). Det alltid allerede ekskluderte. Om beboelige verdener. In Bostad, Inga (Eds.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. p. 113–132.
 • Grue, Jan (2021). Bør "spesialpedagogikk" være et eget felt? In Torjussen, Lars Petter Storm & Hilt, Line Torbjørnsen (Ed.), Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget. ISSN 9788245035476.
 • Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan & Haugland, Trude [Show all 9 contributors for this article] (2021). Rethinking long-term condition management: An actor-level framework. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 43(2), p. 392–407. doi: 10.1111/1467-9566.13228. Full text in Research Archive
 • Grue, Jan (2021). Ablenationalists Assemble. On Disability in the Marvel Cinematic Universe. Journal of Literary & Cultural Disability Studies. ISSN 1757-6458. 15(1), p. 1–18. doi: 10.3828/jlcds.2021.1. Full text in Research Archive
 • Grue, Jan (2021). “A Kind of Purity”: Inanimacy, Disability, and Posthumanist Prefigurations in John Williams’ Stoner. In Hagberg, Garry (Eds.), Fictional Worlds and the Moral Imagination. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-55048-6. p. 175–190. doi: 10.1007/978-3-030-55049-3. Full text in Research Archive
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2020). Companion Prosthetics: Avatars of Animality and Disability. In McHugh, Susan; McKay, Robert & Miller, John (Ed.), The Palgrave Handbook of Animals and Literature. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-39772-2. p. 557–574.
 • Grue, Jan (2020). Jonas og jeg. Om retorikk i litteraturen og litterær identifikasjon. In Mollerin, Kaja Schjerven (Eds.), De menneskelige boliger. En bok om Jens Bjørneboe. Gyldendal Litteratur. ISSN 9788205541153.
 • Grue, Jan (2020). Fortellinger om død, verdsetting av liv. In Horn, Morten Andreas; Heggheim Kleiven, Daniel Joachim & Magelssen, Morten (Ed.), Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202616571. p. 157–173.
 • Grue, Jan & Lundblad, Michael (2019). The Biopolitics of Disability and Animality in Harriet McBryde Johnson. In Watson, Nick J. & Vehmas, Simo (Ed.), Routledge Handbook of Disability Studies. 2nd Edition . Routledge. ISSN 9781138365308. doi: 10.4324/9780429430817-9.
 • Grue, Jan (2019). Inclusive Marginalisation? A Critical Analysis of the Concept of Disability, Its Framings and Their Implications in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 37(1), p. 3–17. doi: 10.1080/18918131.2019.1589165. Full text in Research Archive
 • Grue, Jan (2018). Fremstillinger av døve og døvhet: Tre historiske nedslag. In Lid, Inger Marie (Eds.), Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205502062.
 • Grue, Jan (2018). Samarbeidsklimaendringer. Om humanistiske og filosofiske livsbetingelser i en posthumanistisk tid. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 53(1), p. 19–27. doi: 10.18261/issn.1504-2901-2018-01-03.
 • Grue, Jan (2017). Now you see it, now you don’t: A discourse view of disability and multidisciplinarity [Ici, on le voit, ici, on ne le voit pas : une vue discursive du handicap et de la multidisciplinarité]. Alter - European Journal of Disability Research. ISSN 1875-0672. 11(3), p. 168–178. doi: 10.1016/j.alter.2017.05.002. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Grue, Jan (2021). Hvis jeg faller. En beretning om usynlig arbeid. Gyldendal Litteratur. ISBN 9788205553644. 192 p.
 • Grue, Jan (2019). Det var en gang et menneske. Posthumanisme som tanke og tendens. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031798. 192 p.
 • Grue, Jan (2018). Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse. . Gyldendal Litteratur. ISBN 9788205515574. 176 p.
 • Grue, Jan (2017). Bortenfor, bortenfor, bortenfor. Flamme forlag. ISBN 978-82-8288-226-2. 28 p.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Aug. 13, 2021 9:01 AM - Last modified Jan. 5, 2022 11:14 AM

Projects