English version of this page

Programrådene

Programrådene

Programrådene er delegert det koordinerende ansvaret for studieprogrammene ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Utvikling og drift av studieprogrammene må imidlertid bygge på et nært samarbeid mellom emneleverandører og programledelse. Instituttene må få uttale seg i programrelaterte saker av overordnet fagpolitisk karakter. Dersom program og emneleverandør en sjelden gang ikke blir enige, så går saken i prinsippet videre til fakultetet ved dekanen, som kan avgjøre saken. Programrådet skal ha ansvar for:

  • at programplan utarbeides i henhold til forskriftens §3.3.
  • å inngå avtaler med leverandører av emner til programmet, som inkluderer punkter om hvilket innhold emnene skal ha, når de skal tilbys, og hvordan emnene skal dimensjoneres for å sikre plass til programmets studenter.
  • at de emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet og støtter opp om programmets mål. Det er viktig å påpeke at for de disiplinære programmene inkluderer dette også et ansvar for anbefalte 40-grupper av emner som ikke er hentet fra egen disiplin.
  • at studentene i programmet til enhver tid er ivaretatt.
  • kvalitetssikring av studieprogrammet.
  • at mål om internasjonalisering er ivaretatt i programmet.
  • retningslinjer knyttet til innpassing av ekstern utdanning og fritak fra emner i programmet. I de tilfeller emner skal gi grunnlag for opptak til masterprogram, må samtykke innhentes fra vedkommende masterprogram.
  • retningslinjer for opptak til programmet, for master og phd program.

Rådene oppnevnes av dekan etter forslag fra instituttstyret. Programrådene består av 7-9 medlemmer, hvorav 1 er studentrepresentant. Rådene har 5-6 møter per år.

Administrasjon av programrådene

Sekretær for programråd på kultur og kommunikasjon Runa Torp Vivé
Sekretær for programråd på organisasjon, ledelse og arbeid Audrey Stark
Sekretær for programråd på samfunnsgeografi Maren Ringstad
Sekretær for programråd på sosiologi Marie Talleraas
Sekretær for programråd på utviklingsstudier Brita Langeid

Saker som ønskes tatt opp i programrådet, gis til studiekonsulenten på samfunnsgeografi eller sosiologi 10 dager før møtet (7 dager før møtet dersom saken ikke skal saksbehandles før utsending). Sakspapirene sendes normalt til programrådets medlemmer en uke før møtet. Det kan ofte være ettersendinger.

Innkalling distribueres til alle ansatte og til fagutvalgene, og protokollene fra møtene legges ut på instituttets hjemmesider.

Publisert 2. juli 2010 15:29 - Sist endret 24. aug. 2021 08:27