Programrådet for Kultur og kommunikasjon

Navn  
 Anne Krogstad  Programleder - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 Rune Flikke  Sosialantropologisk institutt
 Inger Skjelsbæk  Psykologisk institutt
 Ove Solum  Institutt for medier og kommunikasjon
 Maja Feng Mikalsen  Studentrepresentant - PU leder
 Martine Thoresen  Studentrepresentant - PU nestleder
 Audrey Stark  Studiekonsulent, sekretær

 

Publisert 11. aug. 2010 13:51 - Sist endret 16. mars 2018 07:33