Programrådet for Kultur og kommunikasjon

Navn  
Anne Krogstad Programleder - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Kenneth Bo Nielsen  Sosialantropologisk institutt
Erik Carlquist  Psykologisk institutt
Ove Solum  Institutt for medier og kommunikasjon
Eline Stubsjøen Kjernmoen  Studentrepresentant - PU leder
Caronline Bortne Testman  Studentrepresentant - PU nestleder

Programrådssekretær: Runa Torp Vivé

Publisert 11. aug. 2010 13:51 - Sist endret 23. apr. 2021 11:20