Runa Torp Vivé

Førstekonsulent - Stab - ISS
English version of this page
Telefon +47 22841174
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvar for bachelorprogrammet og årsenheten i samfunnsgeografi
  • Studieveiledning, saksbehandling av studentsaker og studenthenvendelser

  • Innpassing av utdanning i bachelorprogrammet fra norske og utenlandske læresteder

  • Undervisningsplanlegging og rombestilling

  • Kontraktinngåelse og lønn til timelærere (undervisning og veiledning)

  • Eksamen og obligatorisk aktivitet

  • Kvalitetssikring av program og emner

  • Organisering av semesterstart og mottak av nye bachelorstudenter hver høst
Publisert 9. mars 2020 09:43 - Sist endret 20. sep. 2021 10:52