Programråd for masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid

Programrådets medlemmer. Faste medlemmer sitter normalt for en fireårsperiode, studentrepresentanter sitter normalt et studieår.

Navn  
Lars Erik Kjekshus Programleder - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Inger Marie Hagen FAFO
Øyvind Ihlen Institutt for medier og kommunikasjon (forskningstermin høst 2020)
Jan Erling Klausen Institutt for statsvitenskap
Lars Klemsdal Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Line Stig Alexandersen Studentrepresentant
Kjetil Øversveen Studentrepresentant

Programrådssekretær: Audrey Stark

Publisert 23. sep. 2011 13:52 - Sist endret 4. nov. 2021 07:47