Programråd for masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid.

Programrådets medlemmer. Faste medlemmer sitter normalt for en fireårsperiode, studentrepresentanter sitter normalt et studieår.

Navn  
Lars Erik Kjekshus Programleder - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Inger Marie Hagen FAFO
Øyvind Ihlen Institutt for medier og kommunikasjon
Jan Erling Klausen Institutt for statsvitenskap
Lars Klemsdal Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Siri Nicoline Andersen Studentrepresentant
Mounir El Hamouiti Studentrepresentant

Sekretær: Runar Forsetløkken

Publisert 23. sep. 2011 13:52 - Sist endret 25. jan. 2018 13:11