English version of this page

Om instituttet

Kontaktinformasjon

E-post: ekspedisjonen@sosgeo.uio.no 

Ekspedisjon er stengt sommer 2021. Eposten besvares med jevnt mellomrom

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31 
Harriet Holters hus 2. etg.
N-0851 OSLO

Se kart

Kontaktpunkt

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Verneombudets oppgaver er knyttet til å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Følg ISS på sosiale medier