English version of this page

Nøkkeltall 2012

ISS dekker fagene sosiologi og samfunnsgeografi. I tillegg administrerer instituttet de tverrfaglige studieprogrammene Kultur og kommunikasjon (KULKOM) og Utviklingsstudier på bachelornivå, og Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) på masternivå.

  Sosiologi Samfunnsgeografi Tverrfaglig Totalt
Vitenskapelige publikasjoner (i antall publiseringspoeng) 101,5 30,2 - 131,7
Masterprogam 1  1  1  3
Bachelorprogam 1  1  2  4
Emner 30 28 10  68
PhD-stipendiater 10 5 0 15
PhD-stipendiater med ekstern finansiering 6 1 1 8
Totalt antall kandidater på PhD-programmet 57 19 - 76
Postdoktorer 1,5 0  6 1,5
Postdoktorer med ekstern finansiering 2 2 - 4
Vitenskapelige årsverk 21,8 10,2 1,5 33,5
Administrative årsverk - - - 14
Budsjett (totalt) - - -  71,3 millioner
Del av budsjettet som er eksternt finansiert - - -  14,4 milloner
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering (postdoktorprosjekter ikke inkludert) 9 5 - 14

Forskningsområder

Prosjekter med ekstern finansiering

Nasjonale

 

Internasjonale

 

Publisert 8. des. 2016 14:18 - Sist endret 27. okt. 2017 13:06