English version of this page

Kontakt oss

Er du bachelorstudent?

Kontakt SV-info

Er du masterstudent?

Har du et IT-relatert spørsmål?

Du finner kontaktinformasjon til fakultetets IT-tjeneste på følgende nettside: http://www.sv.uio.no/tjenester/it/

Generelle henvendelser

Postadresse:
Postboks 1096 Blindern, N-0317 Oslo

Besøksadresse:
Moltke Moes vei 31 (kart)
Harriet Holters hus 2. etg. (Ekspedisjonskontor)
N-0851 OSLO


Åpningstider :

Ekspedisjonen har stengt i peroden 27.06 - 17.07

Telefon: 22 85 52 57

E-post: ekspedisjonen@sosgeo.uio.no

Ønsker du å kontakte en av våre ansatte?