English version of this page

Fakultetets fellesdel

Emnene er obligatoriske for alle ph.d.-kandidater som starter på programmet fra og med høsten 2018.

Oppmeldingsfrister

  • Vår: 1. februar
  • Høst: 1. september 
  • Du melder deg opp i Studentweb.

Anbefalt studieløp

Vi anbefaler at du tar de obligatoriske fakultetsemnene i løpet av det første året av opptaksperioden.

Emnene går hver høst i uke 41 og 42, og hver vår i uke 9 og 10. 

Høst

Uke 41

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
    SV9103 – Introduction to the PhD Programme SV9104 – Research ethics SV9104 – Research ethics
 

Uke 42

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
SV9107 – International publishing SV9107 – International publishing   SV9106 – Research Communication SV9106 – Research Communication

Vår

Uke 9

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
 

Mandag eller tirsdag: "PhD candidates and stress" 

Stressmestringskurs (frivillig tilbud fra bedriftshelsetjenesten ved UiO)

SV9103 – Introduction to the PhD Programme SV9104 – Research ethics

 

Uke 10

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
  SV9108 – Philosophy of Social Science SV9108 – Philosophy of Social Science SV9108 – Philosophy of Social Science SV9108 – Philosophy of Social Science

Endringer i emnetilbudet

SV9105 – Philosophy of social science:

  • Du må fullføre et høstsemester og et vårsemester før du kan avlegge eksamen.
  • Emnet undervises siste gang høsten 2020 og våren 2021.
  • Kandidater som ikke fullfører SV9105 i løpet av høsten 2020 eller våren 2021 må ta SV9108.

SV9108 – Philosophy of Social Science  

  • Emnet undervises fast hver vår f.o.m. våren 2021.
  • Kandidater med opptak fra høsten 2020, eller som ikke har tatt noen av semestrene i SV9105, anbefales å ta SV9108 og ikke SV9105.

SV9107 – International publishing:

  • Emnet undervises våren 2021.
  • Emnet vil gå fast hver høst f.o.m. høsten 2021.
Publisert 9. juni 2021 11:38 - Sist endret 11. okt. 2021 10:37