English version of this page

Fakultetets fellesdel

Emnene er obligatoriske for alle ph.d.-kandidater som starter på programmet fra og med høsten 2018.

Emnene gir deg tverrfaglig og anvendbar kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og overførbare ferdigheter.

Oppmeldingsfrister

  • Vår: 1. februar
  • Høst: 1. september 
  • Du melder deg opp i Studentweb.

Anbefalt studieløp

Vi anbefaler at du tar de obligatoriske fakultetsemnene i løpet av det første året av opptaksperioden.

Emnene går hver høst i uke 41 og 42, og hver vår i uke 9 og 10. 

Anbefalt studieløp hvis du starter høsten 2020

Høstsemester - uke 41 og 42

(obligatorisk aktivitet)
SV9104 – Research ethics (2 sp)
SV9106 – Research Communication (2 sp)

Vårsemester - uke 9 og 10

SV9107 – International publishing (2 sp) (Undervises våren 2021, deretter fast hver høst fra og med høsten 2021)
SV9108 – Philosophy of Social Science
Totalt 10 sp

Anbefalt studieløp hvis du starter våren 2021

Vårsemester - uke 9 og 10

SV9103 – Introduction to the PhD Programme (obligatorisk aktivitet)
SV9104 – Research ethics (2 sp)
SV9108 – Philosophy of Social Science

Høstsemester - uke 41 og 42

SV9106 – Research Communication (2 sp)
SV9107 – International publishing (2 sp)
Totalt 10 spTotalt 10 sp

Timeplan for fakultetets fellesdel høsten 2020 og våren 2021

Høstsemester 2020 - Uke 41

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
    SV9103 – Introduction to the PhD Programme SV9104 – Research ethics

"PhD candidates and stress" 

Stressmestringskurs (frivillig tilbud fra bedriftshelsetjenesten ved UiO)

SV9104 – Research ethics

Høstsemester 2020 - Uke 42

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
SV9105 – Philosophy of social science SV9105 – Philosophy of social science SV9105 – Philosophy of social science SV9106 – Research Communication SV9106 – Research Communication

Vårsemester 2021 - Uke 9

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
SV9107 – International publishing SV9107 – International publishing SV9103 – Introduction to the PhD Programme SV9104 – Research ethics SV9104 – Research ethics

"PhD candidates and stress" 

Stressmestringskurs (frivillig tilbud fra bedriftshelsetjenesten ved UiO)

Vårsemester 2021 - Uke 10

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

"Gazing at the Stars" 

Frivillig kurs om hvordan du kan lykkes med å tiltrekke deg forskningsmidler. 

SV9105 – Philosophy of social science (Kun for kandidater som har tatt SV9105 i et høstsemester eller som kun skal levere eksamen)

 

SV9105 – Philosophy of social science (Kun for kandidater som har tatt SV9105 i et høstsemester eller som kun skal levere eksamen)

 

SV9105 – Philosophy of social science (Kun for kandidater som har tatt SV9105 i et høstsemester eller som kun skal levere eksamen)

 
SV9108 – Philosophy of Social Science SV9108 – Philosophy of Social Science

Timeplan for fakultetets fellesdel f.o.m høsten 2021

Endringer kan forekomme Høstsemester - Uke 41

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
    SV9103 – Introduction to the PhD Programme SV9104 – Research ethics SV9104 – Research ethics
 

Endringer kan forekomme Høstsemester - Uke 42

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
SV9107 – International publishing SV9107 – International publishing   SV9106 – Research Communication SV9106 – Research Communication

Endringer kan forekomme Vårsemester - Uke 9

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
    SV9103 – Introduction to the PhD Programme SV9104 – Research ethics

"PhD candidates and stress" 

Stressmestringskurs (frivillig tilbud fra bedriftshelsetjenesten ved UiO)

Endringer kan forekomme Vårsemester - Uke 10

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
  SV9108 – Philosophy of Social Science SV9108 – Philosophy of Social Science SV9108 – Philosophy of Social Science SV9108 – Philosophy of Social Science

Endringer i emnetilbudet

SV9105 – Philosophy of social science:

  • Du må fullføre et høstsemester og et vårsemester før du kan avlegge eksamen.
  • Emnet undervises siste gang høsten 2020 og våren 2021.
  • Kandidater som ikke fullfører SV9105 i løpet av høsten 2020 eller våren 2021 må ta SV9108.

SV9108 – Philosophy of Social Science  

  • Emnet undervises fast hver vår f.o.m. våren 2021.
  • Kandidater med opptak fra høsten 2020, eller som ikke har tatt noen av semestrene i SV9105, anbefales å ta SV9108 og ikke SV9105.

SV9107 – International publishing:

  • Emnet undervises våren 2021.
  • Emnet vil gå fast hver høst f.o.m. høsten 2021.
Publisert 2. juli 2020 15:59 - Sist endret 25. jan. 2021 21:51