English version of this page

Datoer for fakultetets fellesdel

Emnene er obligatoriske for alle ph.d.-kandidater som starter fra og med høsten 2018.

Anbefalte studieløp

Vi anbefaler at ph.d.-kandidater tar de obligatoriske fakultetsemnene i løpet av det første året av opptaksperioden.

 

Fristen for å melde seg opp til emner i fakultetets fellesdel er

  • Vår: 1. februar
  • Høst: 1. september 

Du melder deg opp i Studentweb.

 

Hvis du starter om høsten

Høstsemester - uke 41 & 42
SV9103 Introduction to the PhD programme (obligatorisk aktivitet)
SV9104 Research Ethics (2 sp)
SV9105 Philosophy of Social Science - følge undervisning
SV9106 Dissemination (2 sp)
Vårsemester - uke 9 & 10
SV9105 Philosophy of Social Science - følge undervisning og ta eksamen (4 sp totalt)
SV9107 International publishing (2 sp)
Totalt 10 sp

 

Hvis du starter om våren

Vårsemester - uke 9 & 10
SV9103 Introduction to the PhD programme (obligatorisk aktivitet)
SV9104 Research Ethics (2 sp)
SV9105 Philosophy of Social Science - følge undervisning
SV9107 International publishing (2 sp)
Høstsemester - week 41 & 42
SV9105 Philosophy of Social Science - følge undervisning og ta eksamen (4 sp totalt)
SV9106 Dissemination (2 sp)
Totalt 10 spTotalt 10 sp

Fakultetets fellesdel gir deg innsikt i hva det vil si å være en ph.d.-kandidat ved fakultetet. Emnene i fellesdelen gir deg nødvendig og tverrfaglig kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og overførbare ferdigheter.

Publisert 5. juni 2018 13:24 - Sist endret 22. mars 2019 18:12