English version of this page

Aktuelle forskningssaker

Bildet kan inneholde: smil, vann, begivenhet, team, rekreasjon.
Publisert 17. nov. 2022 16:32

De har skrevet masteroppgaver om gjengvold blant unge gutter, om unge jenters ønske om å skifte kjønn, om holdninger til assistert befruktning i Europa og om hvorfor jenter i videregående skole lettere gir opp i mattekonkurranser enn gutta. 

Bilde av Joe Biden sittende ved et skrivebord signerer klimaavtale med andre politikere stående rundt bordet
Publisert 31. okt. 2022 08:00

President Biden vil lokke amerikanere over i en grønn økonomi gjennom subsidier og skattefordeler. Men politisk ideologi kan stå i veien for at USAs første klimalov skal få den effekten Biden håper på.

Publisert 23. aug. 2022 10:46

I 2021 var det 10 år siden terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Siden den gang har en ny generasjon unge mennesker vokst opp. Denne generasjonen har vært eksponert for terrorhandlinger i andre land, og dessverre også i Norge. Samtidig har norske ungdommer vært mottagere av ulike forebyggende tiltak rettet mot nettopp radikalisering og voldelig ekstremisme, gjennom blant annet skolens og andre kommunale og statlige aktørers arbeid.

Fluefisker midt i elva
Publisert 23. mai 2022 22:17

Antropologer og biologer saumfarer elver på fire kontinenter, på leiting etter en fisk med opphav i britisk imperialisme.

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, hår, smil.
Publisert 13. mai 2022 11:20

Steffen Hornemann skriver masteroppgave om hvordan folk i Oslo bruker digitale teknologier til å komme seg rundt i byen, enten med sykkel eller til fots. Snart skal han til Italia for å presentere prosjektet sitt.

baard harstad ute i skogen
Publisert 26. apr. 2022 12:00

Bård Harstad, som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, mottar sin tredje tildeling fra EUs forskningsråd (ERC). Med midlene skal han blant annet studere hvordan internasjonale avtaler og politikk kan utnytte («exploit») de politiske kreftene som ofte står i veien for god politikk.

Dame med kort har ute i sola - portrett
Publisert 21. apr. 2022 14:30

­- Det er en stor ære å være det første ikke-svenske medlemmet i Det svenske klimapolitiske rådet.  Medlemmene er knallgode akademikere fra mange ulike disipliner, sier Elin Lerum Boasson, som er professor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO . 21. april ble hun utnevnt til medlem i rådet.  

Bildet kan inneholde: eiendom, hus, hjem, bygning, eiendom.
Publisert 24. mars 2022 09:05

Her finner du en oversikt over C-REX-forskere som kan kommentere ulike aspekter knyttet til moskéskytingen i Bærum. Vi har også lagt ut en foreløpig vurdering av hvordan angrepet passer inn i eksisterende trender hva gjelder høyreekstrem vold mer generelt.