Nils-Henrik M. von der Fehr

Professor
Bilde av Nils-Henrik M.  von der Fehr
English version of this page
Telefon +47-22855140
Mobiltelefon +47-90997582
Rom ES 1126
Brukernavn
Besøksadresse Økonomisk institutt Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 Oslo
Postadresse Økonomisk institutt Postboks 1095 0317 Oslo

Faglige interesser

Mikroøkonomi, næringsøkonomi, regulering, konkurranseøkonomi

Curriculum Vitae

Undervisning

Utdanning og karriere

 • Dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2016-d.d.
 • Instituttleder, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 2008-2015
 • Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1998-d.d.
 • Visiting Fellow, Nuffield College, Oxford Universitet, 1998-99
 • Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1992-1996
 • Dr. polit. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1992
 • Cand. oecon., Universitet i Oslo, 1987

Verv

 • Leder av Statistikklovutvalget, 2016-d.d.
 • Medlem av Søndagsåpentutvalget, 2016-d.d.
 • Medlem av Arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for Nærings- og fiskeridepartementet, 2016-d.d.
 • Særskilt oppnevnt megleren, Riksmekleren, 2012-d.d.
 • Medlem av redaksjonsrådet for Economics of Energy & Environmental Policy, 2011-d.d.
 • Redaksjonsmedlem, Journal of the European Economics Association, 2006-2012.
 • Styremedlem i Petoro AS, 2005-2015.
 • Medlem i European Energy Institute 2005-d.d
 • Leder av utvalg om konkurranse mellom offentlig og privat virksomhet for Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 2004-5
 • Medlem av Dutch Electricity Market Surveillance Committee, 2001-5
 • Leder av Skatteoppkrevingsutvalget, 2003-4
 • Redaksjonsmedlem, International Journal of Industrial Organization, 1995-2004
 • Leder av utvalg om konkurranse i kraftsektoren for Moderniserings- og administrasjonsdepartementet, 2003
 • Ordfører, Hurdal kommune, 1999-2003
 • Medlem av Statsministerens Forum for verdiskapning, 1995-8

 Priser og utmerkelser

 • Vinner av Sosialøkonomenes Forenings pris for beste artikkel, 1989
Emneord: Samfunnsøkonomi, Ressurser energi og miljø, Næring marked og konkurranse, Økonomisk politikk

Publikasjoner

 • Baldursson, Fridrik; von der Fehr, Nils-Henrik M. & Lazarczyk, Ewa (2021). Electric Vehicles Rollout - Two Case Studies. Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 10(2), s. 133–148. doi: 10.5547/2160-5890.10.2.FBAL.
 • Baldursson, Fridrik M. & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2018). Natural resources and sovereign expropriation. Journal of Environmental Economics and Management. ISSN 0095-0696. 92, s. 580–607. doi: 10.1016/j.jeem.2017.08.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2017). Under Pressure: European Electricity Markets and the Need for Reform. I Parry, Ian; Pittel, Karen & Vollebergh, Herman R. J. (Red.), Energy Tax and Regulatory Policy in Europe: Reform Priorities. MIT Press. ISSN 978-0-262-02788-5. s. 67–94.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Ropenus, Stephanie (2017). Renewable Energy Policy Instruments and Market Power. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 119(2), s. 312–345. doi: 10.1111/sjoe.12188. Fulltekst i vitenarkiv
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Overraskelsesauksjonen. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 128(2), s. 15–26.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Transparency in Electricity Markets. Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 2(2), s. 71–89. doi: 10.5547/2160-5890.2.2.5.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Vertikale relasjoner. I Pettersen, Ivar (Red.), Dagligvarehandel og mat 2013. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. ISSN 978-82-7077-846-1. s. 116–134.
 • Baldursson, Fridrik & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Price Volatility and Risk Exposure: On the Interaction of Quota and Product Markets. Environmental and Resource Economics. ISSN 0924-6460. 52(2), s. 213–233. doi: 10.1007/s10640-011-9525-3.
 • Fabra, Natalia; von der Fehr, Nils-Henrik M. & María-Ángeles, de Frutos (2011). Market design and investment incentives. Economic Journal. ISSN 0013-0133. 121, s. 1340–1360. doi: 10.1111/j.1468-0297.2011.02450.x.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). TINE-saken - regulering, prisdannelse og dominans. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 64(9), s. 13–23.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Hansen, Petter Vegard (2010). Electricity Retailing in Norway. Energy Journal. ISSN 0195-6574. 31(1), s. 25–45.

Se alle arbeider i Cristin

 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2020). Byggkvalitetsutvalgets innstilling.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2020). Energy Infrastructure Regulation.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2020). Market Abusive Practices.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2019). Marked, integrasjon og koordinering.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2019). Universitetsektor og instituttsektor: Ild og vann?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2019). Creating the Right Incentives with Regulatory Instruments.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2018). Financial and Regulatory Risk in Energy – The Case of Norway.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Fristilling – og litt til.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). The German Energy Reform and the European Energy Union – Opportunities and Pitfalls.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Energy Union and newest policy initiatives at EU level.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Europe’s Experience with Retail Energy Markets.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). DLF-rapport plukket ned av forskere. [Internett]. Virke.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Full krig om pris i matbransjen. [Avis]. Nationen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Hvis folk kjøper ferdigkuttet salat fremfor et salathode, øker også prisene. [Internett]. Nettavisen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Omstrukturering av nettvirksomheten - samfunnsmessige og bedriftsmessige tap og gevinster?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Competition in the energy retail markets: is it still possible?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Reforming Electricity Markets.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Cost Benefit Analysis in the context of the EU Energy Infrastructure Package.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). 1st Evaluation of the 1st Energy Infrastructure Package.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Frekvensauksjoner.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Meeting the challenges of demand-side flexibility.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Samfunnsøkonomiske analyser.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Intermittency, Flexibility and Market Design.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Electricity Market Flexibility.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Effektivitetsgevinster etter konkurranseloven § 16.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Wholesale Competition and Retail stasis.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Electricity Markets for Flexibility: an Academic Perspective.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Green Certificates, Vertical Relations and Market Power.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Aksjeinteressene til pensjonsfondets leder. [TV]. NRK.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Aksjeinteressene til pensjonsfondets leder. [Radio]. NRK.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Norske foreldre trenger ikke å være strenge. [Avis]. Aftenposten.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Solbergs ektemann nekter å offentliggjøre aksjeinvesteringer. [Internett]. NRK.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Jobbsikkerhet vil gå ut over lønningene. [Avis]. E24.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Vil gjøre det lettere for unge forskere å få fast jobb. [Avis]. Aftenposten.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Tror ikke på priskrig mellom ferjene. [Avis]. Sandefjords blad.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Mangel på jobbsikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Book Review of "Evolution of Global Electricity Markets-New Paradigms, New Challenges, New Approaches". Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 3(1).
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Book Review of "The Economics of Electricity Markets-Theory and Policy". Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 3(1).
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). En fri og uavhengig regulant?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Theoretical background for economic regulation: why do we do it, and how can it be done?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomt?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Regulation as Coordination: Comment.
 • Bjørnenak, Trond & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Konkurranse på ulike vilkår. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Who Should Pay for Transmission?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Market Abuse: an Economic Perspective.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Electricity Transmission Pricing.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Challenges in European Energy Policy.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). The Combinatorial Clock Auction: a Critique.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Vertikale relasjoner i verdikjeden for mat: Reguleringsbehov og konkurransepolitikk.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Challenges in European Energy Policy: Transparency.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Cost Benefit Analysis of Electricity (& Gas) Infrastructure Projects.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Her har Hagen full kontroll. [Avis]. VG.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Offentlig-privat samarbeid. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Scandinavia on $125 a Day. [Avis]. New York Times.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Gabrielsen, Tommy Staahl & Sørgard, Lars (2012). Ensidig utvalg. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Gabrielsen, Tommy Staahl & Sørgard, Lars (2012). Lovforslag rammer kundene. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). What Are the Economic Drivers of Storage? An Academic View.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). An Evaluation of the Basis for a Further Ban On Loyalty Programmes in the Norwegian Domestic Airline Industry.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Fungerer konkurransepolitikken i henhold til formålet?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Matkjedeutvalgets analyseramme.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2011). Regulering, prisdannelse og dominans : svar til Tretteteig og Lilleborge, Samfunnsøkonomen nr. 4 2011. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 125 (65)(8), s. 20–21.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Procedures to mitigate market power.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Transparency in electricity markets.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). The TINE Case: Idiosyncrasies.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). The TINE Case: Regulation, Price Formation and Dominance.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Må reguleringen endres for å nå målene?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Erfarenheter från centralisering av upphandling i Norge.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Erfaringer fra rammeforsøket i Hurdal 2000-2003.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Formação de Preço de Curto Prazo na Energia Elétrica no Brasil: uma análise comparativa.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Offentlige prosjekter i privat utførelse – noen prinsipielle betraktninger.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Incentive-Based Regulation in the Future: So What (Where Do We Go From Here)?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Taking Stocks Looking Ahead on Climate Change Policy Impact.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Offentlig-privat samarbeid – noen prinsipielle betraktninger.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Krisen på Island. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2009). Situasjonen på Island. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2009). Systemskifte i sikte. [Avis]. Dagsavisen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2009). Økonomer og finanskrisen. [Avis]. Dagsavisen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2009). Styring i statlige virksomheter.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Banet, Catherine; Le Coq, Chloé; Pollitt, Michael & Willems, Bert (2022). Retail Energy Markets under Stress: Lessons Learnt for the Future of Market Design. Centre on Regulation in Europe (CERRE).
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Dørum, Øystein; Ebbing, Marta; Elmeskov, Jørgen; Fagernæs, Sven Ole & Russwurm, Sigrid [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). NOU 2018:7. Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå : utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2016 : avgitt til Finansdepartementet 19. mars 2018. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.. ISSN 978-82-583-1359-2.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2017). Effektivitet i distrikts- og regionalpolitikken. Finansdepartementet.
 • Bjørnenak, Trond; von der Fehr, Nils-Henrik M.; Moen, Espen R & Riis, Christian (2013). Plan eller marked? Om reguleringsregimet for markedet for videreforedling av melk. Hovedorganisasjonen Virke. ISSN 978-82-7770-060-1.
 • Bjørnenak, Trond & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2011). Betaling for distribusjon av TV2 i kabelnettene - prinsipielle og praktiske betraktninger. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Harbord, David Cameron (2010). Regulation and Incentives for Investment in the Colombian Gas Transport Network. Colombian Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Information provision in electricity markets - an economic analysis. Statkraft.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Den økonomisk reguleringen av strømnettet - en gjennomgang. Olje- og energidepartementet.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Baldursson, Fridrik M. (2009). Price Volatility and Risk Exposure: on the Interaction of Quota and Product Markets. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 0809-8786.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Hansen, Petter Vegard (2009). Electricity Retailing in Norway. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 0809-8786.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. aug. 2010 14:01 - Sist endret 10. jan. 2017 10:22

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter