Nils-Henrik M. von der Fehr

Professor
Image of Nils-Henrik M. von der Fehr
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 90 99 75 82
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 0851 Oslo
Postal address PO box 1095 Blindern 0317 Oslo

Academic Interests

Microeconomics, Industrial Economics, Regulation, Competition Policy.

Courses taught

Background

 • Head of Department, Department of Economics, University of Oslo 2008-
 • Professor, University of Oslo, 1998-
 • Visiting Fellow, Nuffield College, Oxford University, 1998-99
 • Assistant Professor, University of Oslo, 1992-1996
 • Dr. polit, University of Oslo, 1992
 • Cand. oecon., University of Oslo, 1987

Positions held

 • Editorial Board member, Journal of the European Economics Association, 2006-
 • Member of the Board of Petoro AS, 2005-
 • Member of European Energy Institute 2005-
 • Chairman of the Committee on Competition Between Public and Private Entities for the Ministry of Administration, 2004-5
 • Member of the Dutch Electricity Market Surveillance Committee, 2001-5
 • Chairman of the Committee on Tax Collection (Skatteoppkrevingsutvalget), 2003-4
 • Editorial Board member, International Journal of Industrial Organization, 1995-2004
 • Chairman of the Committee On Competition in the Electricity Sector for the Ministry of Administration, 2003
 • Mayor of Hurdal, 1999-2003
 • Member of the Prime Ministers Forum for Growth, 1995-8

Awards

 • Winner of  the Norwegian Economic Society award for best article, 1981
Tags: Economics, Resources Energy and Environment, Industry Market and Competition, Economic Policy

Publications

 • Baldursson, Fridrik; von der Fehr, Nils-Henrik M. & Lazarczyk, Ewa (2021). Electric Vehicles Rollout - Two Case Studies. Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 10(2), p. 133–148. doi: 10.5547/2160-5890.10.2.FBAL.
 • Baldursson, Fridrik M. & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2018). Natural resources and sovereign expropriation. Journal of Environmental Economics and Management. ISSN 0095-0696. 92, p. 580–607. doi: 10.1016/j.jeem.2017.08.004. Full text in Research Archive
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2017). Under Pressure: European Electricity Markets and the Need for Reform. In Parry, Ian; Pittel, Karen & Vollebergh, Herman R. J. (Ed.), Energy Tax and Regulatory Policy in Europe: Reform Priorities. MIT Press. ISSN 978-0-262-02788-5. p. 67–94.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Ropenus, Stephanie (2017). Renewable Energy Policy Instruments and Market Power. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 119(2), p. 312–345. doi: 10.1111/sjoe.12188. Full text in Research Archive
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Overraskelsesauksjonen. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 128(2), p. 15–26.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Transparency in Electricity Markets. Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 2(2), p. 71–89. doi: 10.5547/2160-5890.2.2.5.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Vertikale relasjoner. In Pettersen, Ivar (Eds.), Dagligvarehandel og mat 2013. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. ISSN 978-82-7077-846-1. p. 116–134.
 • Baldursson, Fridrik & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Price Volatility and Risk Exposure: On the Interaction of Quota and Product Markets. Environmental and Resource Economics. ISSN 0924-6460. 52(2), p. 213–233. doi: 10.1007/s10640-011-9525-3.
 • Fabra, Natalia; von der Fehr, Nils-Henrik M. & María-Ángeles, de Frutos (2011). Market design and investment incentives. Economic Journal. ISSN 0013-0133. 121, p. 1340–1360. doi: 10.1111/j.1468-0297.2011.02450.x.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). TINE-saken - regulering, prisdannelse og dominans. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 64(9), p. 13–23.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Hansen, Petter Vegard (2010). Electricity Retailing in Norway. Energy Journal. ISSN 0195-6574. 31(1), p. 25–45.

View all works in Cristin

 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2020). Byggkvalitetsutvalgets innstilling.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2020). Energy Infrastructure Regulation.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2020). Market Abusive Practices.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2019). Marked, integrasjon og koordinering.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2019). Universitetsektor og instituttsektor: Ild og vann?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2019). Creating the Right Incentives with Regulatory Instruments.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2018). Financial and Regulatory Risk in Energy – The Case of Norway.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Fristilling – og litt til.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). The German Energy Reform and the European Energy Union – Opportunities and Pitfalls.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Energy Union and newest policy initiatives at EU level.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Europe’s Experience with Retail Energy Markets.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). DLF-rapport plukket ned av forskere. [Internet]. Virke.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Full krig om pris i matbransjen. [Newspaper]. Nationen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2015). Hvis folk kjøper ferdigkuttet salat fremfor et salathode, øker også prisene. [Internet]. Nettavisen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Omstrukturering av nettvirksomheten - samfunnsmessige og bedriftsmessige tap og gevinster?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Competition in the energy retail markets: is it still possible?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Reforming Electricity Markets.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Cost Benefit Analysis in the context of the EU Energy Infrastructure Package.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Fleksibilitet på etterspørselssiden i kraftmarkedet.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). 1st Evaluation of the 1st Energy Infrastructure Package.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Frekvensauksjoner.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Meeting the challenges of demand-side flexibility.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Samfunnsøkonomiske analyser.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Intermittency, Flexibility and Market Design.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Electricity Market Flexibility.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Effektivitetsgevinster etter konkurranseloven § 16.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Wholesale Competition and Retail stasis.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Electricity Markets for Flexibility: an Academic Perspective.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Green Certificates, Vertical Relations and Market Power.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Aksjeinteressene til pensjonsfondets leder. [TV]. NRK.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Aksjeinteressene til pensjonsfondets leder. [Radio]. NRK.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Norske foreldre trenger ikke å være strenge. [Newspaper]. Aftenposten.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Solbergs ektemann nekter å offentliggjøre aksjeinvesteringer. [Internet]. NRK.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Jobbsikkerhet vil gå ut over lønningene. [Newspaper]. E24.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Vil gjøre det lettere for unge forskere å få fast jobb. [Newspaper]. Aftenposten.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Tror ikke på priskrig mellom ferjene. [Newspaper]. Sandefjords blad.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Mangel på jobbsikkerhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Book Review of "Evolution of Global Electricity Markets-New Paradigms, New Challenges, New Approaches". Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 3(1).
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2014). Book Review of "The Economics of Electricity Markets-Theory and Policy". Economics of Energy & Environmental Policy. ISSN 2160-5882. 3(1).
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). En fri og uavhengig regulant?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Theoretical background for economic regulation: why do we do it, and how can it be done?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomt?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Regulation as Coordination: Comment.
 • Bjørnenak, Trond & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Konkurranse på ulike vilkår. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Who Should Pay for Transmission?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Market Abuse: an Economic Perspective.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Electricity Transmission Pricing.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Challenges in European Energy Policy.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). The Combinatorial Clock Auction: a Critique.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Vertikale relasjoner i verdikjeden for mat: Reguleringsbehov og konkurransepolitikk.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Challenges in European Energy Policy: Transparency.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2013). Cost Benefit Analysis of Electricity (& Gas) Infrastructure Projects.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Her har Hagen full kontroll. [Newspaper]. VG.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Offentlig-privat samarbeid. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Scandinavia on $125 a Day. [Newspaper]. New York Times.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Gabrielsen, Tommy Staahl & Sørgard, Lars (2012). Ensidig utvalg. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Gabrielsen, Tommy Staahl & Sørgard, Lars (2012). Lovforslag rammer kundene. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). What Are the Economic Drivers of Storage? An Academic View.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). An Evaluation of the Basis for a Further Ban On Loyalty Programmes in the Norwegian Domestic Airline Industry.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Fungerer konkurransepolitikken i henhold til formålet?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2012). Matkjedeutvalgets analyseramme.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2011). Regulering, prisdannelse og dominans : svar til Tretteteig og Lilleborge, Samfunnsøkonomen nr. 4 2011. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 125 (65)(8), p. 20–21.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Procedures to mitigate market power.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Transparency in electricity markets.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). The TINE Case: Idiosyncrasies.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). The TINE Case: Regulation, Price Formation and Dominance.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Må reguleringen endres for å nå målene?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Erfarenheter från centralisering av upphandling i Norge.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Erfaringer fra rammeforsøket i Hurdal 2000-2003.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Formação de Preço de Curto Prazo na Energia Elétrica no Brasil: uma análise comparativa.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Offentlige prosjekter i privat utførelse – noen prinsipielle betraktninger.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Incentive-Based Regulation in the Future: So What (Where Do We Go From Here)?
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Taking Stocks Looking Ahead on Climate Change Policy Impact.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Offentlig-privat samarbeid – noen prinsipielle betraktninger.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Krisen på Island. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2009). Situasjonen på Island. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2009). Systemskifte i sikte. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2009). Økonomer og finanskrisen. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2009). Styring i statlige virksomheter.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Banet, Catherine; Le Coq, Chloé; Pollitt, Michael & Willems, Bert (2022). Retail Energy Markets under Stress: Lessons Learnt for the Future of Market Design. Centre on Regulation in Europe (CERRE).
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Dørum, Øystein; Ebbing, Marta; Elmeskov, Jørgen; Fagernæs, Sven Ole & Russwurm, Sigrid [Show all 8 contributors for this article] (2018). NOU 2018:7. Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå : utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2016 : avgitt til Finansdepartementet 19. mars 2018. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.. ISSN 978-82-583-1359-2.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2017). Effektivitet i distrikts- og regionalpolitikken. Finansdepartementet.
 • Bjørnenak, Trond; von der Fehr, Nils-Henrik M.; Moen, Espen R & Riis, Christian (2013). Plan eller marked? Om reguleringsregimet for markedet for videreforedling av melk. Hovedorganisasjonen Virke. ISSN 978-82-7770-060-1.
 • Bjørnenak, Trond & von der Fehr, Nils-Henrik M. (2011). Betaling for distribusjon av TV2 i kabelnettene - prinsipielle og praktiske betraktninger. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Harbord, David Cameron (2010). Regulation and Incentives for Investment in the Colombian Gas Transport Network. Colombian Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Information provision in electricity markets - an economic analysis. Statkraft.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. (2010). Den økonomisk reguleringen av strømnettet - en gjennomgang. Olje- og energidepartementet.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Baldursson, Fridrik M. (2009). Price Volatility and Risk Exposure: on the Interaction of Quota and Product Markets. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 0809-8786.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M. & Hansen, Petter Vegard (2009). Electricity Retailing in Norway. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 0809-8786.

View all works in Cristin

Published Oct. 14, 2010 10:09 AM - Last modified Jan. 13, 2017 10:30 AM

Projects

No ongoing projects