Fernanda Winger Eggen

Universitetslektor - Økonomisk institutt
Bilde av Fernanda Winger Eggen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Makroøkonomi, Internasjonal økonomi, Arbeidsmarkedsøkonomi

Undervisning

Bakgrunn

 • 2015 – d.d Seniorøkonom, Samfunnsøkonomisk analyse 
 • 2014 – d.d Underviser, UiO 
 • 2013 – 2015 Master of Philosophy in Economics, UiO
 • 2010 – 2012 Bachelor of Commerce, double major in finance and economics, Griffith University

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Arbeidsmarkedsøkonomi, Makroøkonomi, Internasjonal økonomi

Publikasjoner

 • Benedictow, Andreas; Eggen, Fernanda Winger & Røtnes, Rolf A. (2021). Allmenngjort minstelønn hindrer sosial dumping. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. ISSN 0801-2482.
 • Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Eggen, Fernanda Winger; Mark, Michael Spjelkavik; Rotefoss, Beate & Piro, Fredrik Niclas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Bevilgninger og virkemidler. I Wendt, Kaja Kathrine & Solberg, Espen (Red.), Indikatorrapporten 2018 : Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-03738-0.
 • Benedictow, Andreas; Gran, Bjørn; Eggen, Fernanda Winger; Frisell, Marte Marie & Kordt, Amund H. (2021). Konjunkturenes virkning på byggevarehandelen og vurdering av offentlige tiltak. Samfunnsøkonomisk analyse. ISSN 978-82-8395-108-0.
 • Benedictow, Andreas; Dapi, Bjorn; Gjefsen, Hege Marie; Eggen, Fernanda Winger; Kjelsrud, Anders & Måøy, Jonas [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler. Samfunnsøkonomisk analyse. ISSN 978-82-8395-115-8.
 • Benedictow, Andreas; Eggen, Fernanda & Steen, Jørgen Ingerød (2020). Omfang og konsekvenser av sosial dumping. Samfunnsøkonomisk analyse. ISSN 978-82-8395-066-3. Rapport(1-2020).
 • Benedictow, Andreas; Eggen, Fernanda & Steen, Jørgen Ingerød (2020). Omfang av og tiltak mot konkurskriminalitet . Samfunnsøkonomisk analyse. ISSN 978-82-8395-067-0. Rapport(2-2020).
 • Benedictow, Andreas; Eggen, Fernanda; Gyene, Markus Sageng & Steen, Jørgen Ingerød (2020). Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen. Samfunnsøkonomisk analyse. ISSN 978-82-8395-090-8. Rapport(24-2020).
 • Walbækken, Mikkel; Kostøl, Fredrik Bakkemo; Røtnes, Rolf A.; Eggen, Fernanda & Kordt, Amund H. (2019). Possibilities for low-skilled immigrants in the Norwegian labour market of tomorrow. Samfunnsøkonomisk analyse AS. ISSN 978-82-8395-039-7.
 • Benedictow, Andreas; Bjøru, Emil Cappelen; Dalnoki, Simon; Eggen, Fernanda Winger & Nymoen, Ragnar (2019). Hvordan bør sentrale mekanismer i Den norske modellen reflekteres i makroøkonomiske modeller? Samfunnsøkonomisk analyse AS. ISSN 978-82-8395-040-3.
 • Benedictow, Andreas; Bjøru, Emil Cappelen; Eggen, Fernanda Winger; Flatval, Vegard Salte; Norberg-Schultz, Marthe & Rybalka, Marina [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Evaluation of the regionally differentiated social security contributions in Norway. Samfunnsøkonomisk analyse AS. ISSN 978-82-8395-017-5.
 • Benedictow, Andreas; Bjøru, Emil Cappelen; Eggen, Fernanda Winger; Norberg-Schulz, Marthe; Rybalka, Marina & Røtnes, Rolf (2018). Evaluation of SkatteFUNN. Samfunnsøkonomisk analyse AS. ISSN 978-82-8395-009-0.
 • Kobro, Lars Ueland; Røtnes, Rolf; Eggen, Fernanda Winger & Skar, Cathrine (2017). Statlige rammevilkår på ramme alvor Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst. Høgskolen i Sørøst-Norge. ISSN 978-82-7206-447-0.
 • Eggen, Fernanda Winger; Gottschalk, Petter; Nymoen, Ragnar; Ognedal, Tone & Rybalka, Marina (2017). Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidskriminalitet. Samfunnsøkonomisk Analyse. ISSN 978-82-93320-82-1.
 • Bjørnstad, Roger; Eggen, Fernanda; Kostøl, Fredrik Bakkemo & Sparrman, Victoria (2016). Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning. Senter for Lønnsdannelse. ISSN 978-82-93320-61-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2022 15:37 - Sist endret 23. mars 2022 15:10