Aanund Hylland

Professor emeritus - Økonomisk institutt
Bilde av Aanund  Hylland
English version of this page
Telefon +47-22854271
Mobiltelefon +47-95275685
Rom ES 1149
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mikroøkonomi, velferdsøkonomi, spillteori og informasjonsøkonomi

Undervisning

Utdanning og karriere

  • Professor i samfunnsøkonomi og besluttningssteori 1987- d.d.
  • Dekan, Det samfunnsvitenskapelig fakultet, 1996-1998.
  • Doktorgrad, John F. Kennedy School of Government, Harvard Univeristy, 1980
  • Mastergrad i mattematisk logikk, Universitetet i Oslo, 1974

Verv

  • Styreleder Arena (Senter for europaforskning) 2008 - d.d.
  • Leder av Klageutvalget, Norges forskningsråd, 2007- d.d
  • Nestleder, Institutt for samfunnsforskning 1992 - d.d.
  • Styreleder, Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi 2000 - 2009
Emneord: Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans, Økonomisk politikk
Publisert 30. sep. 2010 15:57 - Sist endret 6. jan. 2020 12:47