Aanund Hylland

Professor emeritus - Økonomisk institutt
Bilde av Aanund  Hylland
English version of this page
Telefon +47-22854271
Mobiltelefon +47-95275685
Rom ES 1149
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mikroøkonomi, velferdsøkonomi, spillteori og informasjonsøkonomi

Undervisning

Utdanning og karriere

 • Professor i samfunnsøkonomi og besluttningssteori 1987- d.d.
 • Dekan, Det samfunnsvitenskapelig fakultet, 1996-1998.
 • Doktorgrad, John F. Kennedy School of Government, Harvard Univeristy, 1980
 • Mastergrad i mattematisk logikk, Universitetet i Oslo, 1974

Verv

 • Styreleder Arena (Senter for europaforskning) 2008 - d.d.
 • Leder av Klageutvalget, Norges forskningsråd, 2007- d.d
 • Nestleder, Institutt for samfunnsforskning 1992 - d.d.
 • Styreleder, Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi 2000 - 2009
Emneord: Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans, Økonomisk politikk

Publikasjoner

Upubliserte artikler og notater

 • Hylland, Aanund (2009). Hva bør gjøres når svært mange høyesterettsdommere er inhabile? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(2), s. 112–118.
 • Hylland, Aanund (2008). Føderalisme og maktbalanse. I Rasch, Bjørn Erik (Red.), Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-180-1. s. 23–57.
 • Hylland, Aanund (2006). Unionsoppløsningen i 1905: Bør vi feire 7. juni? I Eitrheim, Øyvind & Qvigstad, Jan F. (Red.), Tilbakeblikk på norsk pengehistorie. Norges Bank. ISSN 82-7553-340-6. s. 111–117.
 • Hylland, Aanund (2006). The Condorcet paradox in theory and practice. I Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (Red.), Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag. ISSN 82-7477-237-7. s. 127–151.
 • Hylland, Aanund (2004). Flertallsstyre og demokrati, Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget. s. 161–184.
 • Hylland, Aanund (2001). Offentlige organer med delvis uavhengighet. I Tranøy, Bent Sofus & Østerud, Øyvind (Red.), Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-28116-5. s. 246–271.
 • Hylland, Aanund (2001). Personvalg - ved forholdstallsvalg basert på partilister, Norges offentlige utredninger 2001: 3. Statens forvaltningstjeneste, Oslo. ISSN 82-583-0553-0. s. 521–541.
 • Hylland, Aanund (2001). Voteringen om hovedflyplass - Beslutningsteoretisk analyse av stortingsbehandlingen 8. oktober 1992, Dokument nr. 18 (2000-2001). Stortinget, Oslo. s. 317–341.
 • Hylland, Aanund (2000). Er uavhengig sentralbank udemokratisk? - Betraktninger om pengepolitikk og folkestyre. I Qvigstad, Jan F. & Røisland, Øistein (Red.), Perspektiver på pengepolitikken. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-00-45387-1. s. 15–59.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ofstad, Bjørg; Bjerkholt, Olav; Skrede, Kari & Hylland, Aanund (2009). Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer. Emilia Press AS. ISBN 978-82-7419-132-7.
 • Ofstad, Bjørg; Bjerkholt, Olav; Skrede, Kari & Hylland, Aanund (2009). Rettferd og politikk. Emilia Press AS. ISBN 978-82-7419-132-7. 399 s.
 • Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (2006). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag. ISBN 82-7477-237-7. 283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hylland, Aanund (2018). Voteringsrekkefølgen på KrFs landsmøte kan påvirke resultatet av regjeringsvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hylland, Aanund (2011). Gode eller riktige beslutninger? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 28(2), s. 184–186.
 • Hylland, Aanund (2010). Ettertanker om åpenhetens dilemma. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 27(1/2), s. 202–205.
 • Hylland, Aanund (2009). Implementing majority rule.
 • Hylland, Aanund (2009). Different ways of changing constitutional law.
 • Hylland, Aanund (2008). Normativ aksiomatikk – anvendt på spørsmålet om en rettferdig valgordning.
 • Hylland, Aanund (2007). Kjennetegn ved en rettferdig og effektiv voteringsordning i en organisasjon med føderale trekk: Ministerrådet i EU som eksempel.
 • Hylland, Aanund (2007). Post-conflict societies: State structure and electoral system.
 • Hylland, Aanund (2007). Electoral systems as conflict resolution measures.
 • Hylland, Aanund (2007). The Norwegian electoral system.
 • Hylland, Aanund (2007). The Norwegian electoral system.
 • Hylland, Aanund (2006). Omtale av Agnar Sandmo: Samfunnsøkonomi - en idéhistorie. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. 60(9), s. 39–41.
 • Hylland, Aanund (2006). Nobelprisen 2005.
 • Hylland, Aanund (2006). Democratic values, state structures and electoral systems.
 • Hylland, Aanund (2005). Økonom med brede innsikter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hylland, Aanund (2005). Statens reservefond 1904-1925. Et forsøk på å binde politisk handlefrihet? Penger og kreditt. ISSN 0332-5598. s. 182–189.
 • Hylland, Aanund & Vinje, Finn Erik (2000). Hurra for Grunnloven av 1903! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hylland, Aanund (2006). Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Frischsenteret. ISSN 978-82-7988-062-2. 2006(1).
 • Blanc, Jarrett; Hylland, Aanund & Vollan, Kåre (2006). State Structure and Electoral Systems in Post-Conflict Situations. IFES (International Foundation for Election Systems). ISSN 1-931459-17-7.
 • Hylland, Aanund (2004). Northern Cyprus: Parliamentary Elections December 2003. Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. ISSN 1503-1330. 2004(4).
 • Hylland, Aanund (2004). Parliamentary elections in Northern Cyprus: Aspects of the electoral system. Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2010 15:57 - Sist endret 6. jan. 2020 12:47