Aanund Hylland

Professor emeritus - Økonomisk institutt
Bilde av Aanund  Hylland
English version of this page
Telefon +47-22854271
Mobiltelefon +47-95275685
Rom ES 1149
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mikroøkonomi, velferdsøkonomi, spillteori og informasjonsøkonomi

Undervisning

Utdanning og karriere

 • Professor i samfunnsøkonomi og besluttningssteori 1987- d.d.
 • Dekan, Det samfunnsvitenskapelig fakultet, 1996-1998.
 • Doktorgrad, John F. Kennedy School of Government, Harvard Univeristy, 1980
 • Mastergrad i mattematisk logikk, Universitetet i Oslo, 1974

Verv

 • Styreleder Arena (Senter for europaforskning) 2008 - d.d.
 • Leder av Klageutvalget, Norges forskningsråd, 2007- d.d
 • Nestleder, Institutt for samfunnsforskning 1992 - d.d.
 • Styreleder, Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi 2000 - 2009
Emneord: Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans, Økonomisk politikk

Publikasjoner

Upubliserte artikler og notater

 • Hylland, Aanund (2009). Hva bør gjøres når svært mange høyesterettsdommere er inhabile?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(2), s 112- 118 Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2008). Føderalisme og maktbalanse, I: Bjørn Erik Rasch (red.),  Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-180-1.  kapittel 1.  s 23 - 57
 • Hylland, Aanund (2006). The Condorcet paradox in theory and practice, In Jon Elster; Olav Gjelsvik; Aanund Hylland; Karl-Ove Moene & Hans Olav Melberg (ed.),  Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  kapittel 9.  s 127 - 151
 • Hylland, Aanund (2006). Unionsoppløsningen i 1905: Bør vi feire 7. juni?, I: Øyvind Eitrheim & Jan F. Qvigstad (red.),  Tilbakeblikk på norsk pengehistorie.  Norges Bank.  ISBN 82-7553-340-6.  kapittel 8.  s 111 - 117 Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2004). Flertallsstyre og demokrati, I:  Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave.  Fagbokforlaget.  Kapittel 7.  s 161 - 184
 • Hylland, Aanund (2001). Offentlige organer med delvis uavhengighet, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-28116-5.  Kapittel.  s 246 - 271 Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2001). Personvalg - ved forholdstallsvalg basert på partilister, I:  Norges offentlige utredninger 2001: 3.  Statens forvaltningstjeneste, Oslo.  ISBN 82-583-0553-0.  Vedlegg 8.  s 521 - 541 Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2001). Voteringen om hovedflyplass - Beslutningsteoretisk analyse av stortingsbehandlingen 8. oktober 1992, I:  Dokument nr. 18 (2000-2001).  Stortinget, Oslo.  Vedlegg 8.  s 317 - 341 Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2000). Er uavhengig sentralbank udemokratisk? - Betraktninger om pengepolitikk og folkestyre, I: Jan F. Qvigstad & Øistein Røisland (red.),  Perspektiver på pengepolitikken.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-00-45387-1.  s 15 - 59 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ofstad, Bjørg; Bjerkholt, Olav; Skrede, Kari & Hylland, Aanund (red.) (2009). Rettferd og politikk. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-132-7.  399 s.
 • Ofstad, Bjørg; Bjerkholt, Olav; Skrede, Kari & Hylland, Aanund (2009). Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-132-7.
 • Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (ed.) (2006). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  283 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hylland, Aanund (2018). Voteringsrekkefølgen på KrFs landsmøte kan påvirke resultatet av regjeringsvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hylland, Aanund (2011). Gode eller riktige beslutninger?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(2), s 184- 186
 • Hylland, Aanund (2010). Ettertanker om åpenhetens dilemma. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 202- 205
 • Hylland, Aanund (2009). Different ways of changing constitutional law.
 • Hylland, Aanund (2009). Electoral systems as conflict resolution measures.
 • Hylland, Aanund (2009). Implementing majority rule.
 • Hylland, Aanund (2009). Stortingsvalgordningen i historisk perspektiv, 1814 – 2003.
 • Hylland, Aanund (2008). Electoral systems as conflict resolution measures.
 • Hylland, Aanund (2008). Normativ aksiomatikk – anvendt på spørsmålet om en rettferdig valgordning. Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2007). Electoral systems as conflict resolution measures.
 • Hylland, Aanund (2007). Electoral systems as conflict resolution measures. Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2007). Kjennetegn ved en rettferdig og effektiv voteringsordning i en organisasjon med føderale trekk: Ministerrådet i EU som eksempel.
 • Hylland, Aanund (2007). Post-conflict constitutional design: The trade-offs between short-term necessity and long-term optimality.
 • Hylland, Aanund (2007). Post-conflict societies: State structure and electoral system. Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2007). The Norwegian electoral system.
 • Hylland, Aanund (2007). The Norwegian electoral system.
 • Blanc, Jarrett; Hylland, Aanund & Vollan, Kåre (2006). State Structure and Electoral Systems in Post-Conflict Situations. Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2006). Democratic values, state structures and electoral systems.
 • Hylland, Aanund (2006). Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Rapporter fra Frischsenteret. 1. Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2006). Nobelprisen 2005.
 • Hylland, Aanund (2006). Omtale av Agnar Sandmo: Samfunnsøkonomi - en idéhistorie. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  60(9), s 39- 41
 • Hylland, Aanund (2005). Økonom med brede innsikter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2005). Statens reservefond 1904-1925. Et forsøk på å binde politisk handlefrihet?. Penger og kreditt.  ISSN 0332-5598.  (3), s 182- 189 Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2004). Northern Cyprus: Parliamentary Elections December 2003. Nordem Report. 4. Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund (2004). Parliamentary elections in Northern Cyprus: Aspects of the electoral system. Vis sammendrag
 • Hylland, Aanund & Vinje, Finn Erik (2000). Hurra for Grunnloven av 1903!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2010 15:57 - Sist endret 6. jan. 2020 12:47